ORDIN nr. 1.440 din 12 martie 2003pentru aprobarea Ghidului naţional de implementare a Registrului poluantilor emisi de activităţile care intra sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi modul de raportare a acestora
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 20 martie 2003    În temeiul prevederilor art. 3 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91/2002, ale art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.144/2002 privind înfiinţarea Registrului poluantilor emisi de activităţile care intra sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii şi modul de raportare a acestora,ministrul apelor şi protecţiei mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul naţional de implementare a Registrului poluantilor emisi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa conţinând ghidul naţional se pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina de web a Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, la adresa: www.mappm.ro, de către Serviciul IT.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuBucureşti, 12 martie 2003.Nr. 1.440.-------