LEGE nr. 57 din 28 februarie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 18 martie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148 din 31 octombrie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, cu următoarele modificări:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor legate de procesul de privatizare Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitate de instituţie publică implicata, retine la dispoziţia sa o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Din veniturile încasate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se acoperă cheltuielile aferente activităţii de privatizare şi se reintregeste suma prevăzută la art. 1, care rămâne la dispoziţia acestuia."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 februarie 2003.Nr. 57.------------