ORDONANTA Nr. 62 din 24 august 1994privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 30 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Pentru dezvoltarea turismului şi promovarea iniţiativei private, statul român sprijină persoanele fizice şi asociaţiile familiale, autorizate potrivit legii, care asigura servicii turistice în pensiuni sau ferme agroturistice situate în mediul rural din zona montană de peste 500 m altitudine, din Delta Dunării şi litoralul Marii Negre.  +  Articolul 2Persoanele fizice şi asociaţiile familiale, autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi de turism în structuri de primire de tipul pensiunilor turistice sau al fermelor agroturistice, delimitate la art. 1, beneficiază de facilităţile acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile de număr de angajaţi şi venit anual, precum şi de următoarele înlesniri: a) consiliile locale pot pune la dispoziţie din terenurile disponibile, în formele şi în condiţiile prevăzute de lege, suprafeţe de teren necesare construirii, dezvoltării şi exploatării de pensiuni şi ferme agroturistice; b) acordarea de prioritati la instalarea de linii pentru telecomunicaţii (telefon, telex, fax); c) asistenţa tehnica de specialitate sub toate formele din partea Ministerului Turismului şi a asociaţiilor profesionale; d) cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor şi fermelor agroturistice în materiale de promovare turistica, editate de Ministerul Turismului; e) prezentarea ofertei pensiunilor şi fermelor agroturistice în acţiunile de promovare întreprinse de birourile de informare turistica din străinătate ale Ministerului Turismului; f) includerea în programele instituţiilor de învăţământ cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor şi fermelor agroturistice; g) scutirea de la plata a impozitului pe venit pe o perioadă de 3 ani a pensiunilor şi fermelor agroturistice, care au ca obiect de activitate, înscris în autorizaţia de funcţionare, servicii turistice.  +  Articolul 3Pensiunile turistice sunt structuri de primire pentru gazduire şi servirea mesei, cu capacitate cuprinsă între 3 şi 20 camere, funcţionând în locuintele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigura în spaţii special amenajate cazarea turistilor şi servicii de pregătire şi servire a mesei. Ferma agroturistica este o structura de primire pentru gazduire şi servirea mesei, cu capacitate cuprinsă între 3 şi 20 camere, funcţionând în cadrul gospodariilor taranesti care asigura alimentaţia turistilor cu produse proaspete din surse proprii şi locale. Autorizarea pentru construirea de pensiuni turistice şi ferme agroturistice se face prin consiliile locale, în condiţiile reglementărilor privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative.  +  Articolul 4Activitatea de turism din cadrul pensiunilor şi fermelor agroturistice cuprinde servicii de cazare, de masa, de agrement, precum şi servicii asigurate turistilor pe perioada sejurului.  +  Articolul 5În scopul protecţiei turistilor, activitatea pensiunilor şi fermelor agroturistice se va desfăşura cu respectarea actelor normative ce reglementează turismul în România. În funcţie de nivelul de dotare şi de calitatea serviciilor oferite, pensiunile şi fermele agroturistice se atesta şi se clasifica de Ministerul Turismului conform normelor elaborate de acesta. Clasificarea pe categorii de încadrare a pensiunilor şi fermelor agroturistice se face în termen de 60 de zile de la data cererii persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale.  +  Articolul 6Nerespectarea obiectului de activitate şi a criteriilor care au stat la baza clasificarii pensiunilor şi fermelor agroturistice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 la 500.000 lei.  +  Articolul 7Contravenţiei prevăzute la art. 6 din prezenta ordonanţă îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26 din lege, completată şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994.  +  Articolul 8Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către organele Gărzii financiare şi de către organele de specialitate din Ministerul Turismului cu atribuţii speciale în acest domeniu. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul turismului,Dan Matei Agathon-------------------------