ORDIN nr. 71 din 3 februarie 2003pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tari terţe
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 12 martie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 150.761 din 29 ianuarie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tari terţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi inspectoratele de poliţie sanitară veterinara de frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, prin decizii, va lua măsuri pentru implementarea graduala, astfel ca până la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile acestuia să fie aplicabile.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.p. Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 3 februarie 2003.Nr. 71.  +  AnexăNORMA 03/02/2003