RECTIFICARE nr. 8 din 27 februarie 2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 7 martie 2003    În Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, se face următoarea rectificare:- la art. 2 alin. (1) lit. b), în loc de: "...activitate, dar mai mult decât..." se va citi: "...activitate, dar nu mai mult decât..."-------