HOTĂRÎRE Nr. 59 din 19 februarie 1994pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 15 martie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 25 iunie 1992, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan OanceaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 M E T O D O L O G I Ade stabilire a valorii de patrimoniu a terenurilor agricole potrivit art. 36 din Legea nr. 18/1991 1. Indicele de creştere a preţurilor la produsele agricole faţă de anul 1991
    ProduselePreţuri 1991Preţuri 1993Indice de creştere 1993/1991
    Grâu810012,5
    Orz710515,0
    Porumb10959,5
    Sfeclă de zahăr2,502510,0
    Soia1717010,0
    Floarea-soarelui1717010,0
  2. Indicele de creştere a preţurilor ponderat cu suprafeţele cultivate în cadrul unui asolament
    ProduseleSuprafaţa - ha -Producţia totală - tone -Anul 1991Anul 1993Indice de creştere a preţurilor 1993/1991
    P/U - lei/kg -Valoarea totală - mii lei -P/U - lei/kg -Valoarea totală - mii lei -
    Grâu18090087.20010090.000  
    Orz2201.10077.700105115.500  
    Porumb3602.1601021.60095205.200  
    Sfeclă de zahăr401.2002,53.0002530.000  
    Soia100180173.06017030.600  
    Floarea-soarelui100250174.25017042.500  
    TOTAL:1.00046.810513.80011
  3. Calculul valorii de patrimoniu a terenului în funcţie de indicele mediu de creştere a preţurilor
    Categoria (clasa de calitate a terenului)Valoarea de patrimoniu a terenurilor agricole
    1991, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 746/1991Indicele de creşterePropus - lei/ha -
    570.000   770.000
    4100.000   1.100.000
    3170.00011 ori1.870.000
    2240.000   2.640.000
    1300.000   3.300.000
  ---------------