HOTĂRÂRE nr. 201 din 20 februarie 2003privind organizarea în România a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 9-a Reuniuni a Comitetului director politico-militar (PMSC) al Forţei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 7 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România, în luna martie 2003, a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 9-a Reuniuni a Comitetului director politico-militar (PMSC) al Forţei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE).  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1, pentru 55 de personalităţi străine, se vor încadra în limitele stabilite de normele legale în vigoare şi se vor suporta din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2003. (2) Pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1) se aproba derogarea de la prevederile cap. II pct. 2 şi, respectiv, pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 februarie 2003. Nr. 201. ──────────────