ORDIN nr. 85 din 13 februarie 2003pentru modificarea pct. I.3.1 din anexa I la Prescripţia tehnica PT R6-2002, editia I
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 6 martie 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Punctul I.3.1 din anexa I la Prescripţia tehnica PT R6-2002, editia I, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnica a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 14 decembrie 2002, se modifica după cum urmează:"I.3.1. În cazul reparaţiilor prevăzute la pct. I.2.1 şi I.2.2 se întocmeşte un proiect de reparatie care se ataşează la documentaţia de reparatie. Proiectele de reparatie trebuie să fie avizate de proiectantul şi/sau constructorul ascensorului pentru reparaţiile prevăzute la pct. I.2.1, respectiv de montatorul ascensorului pentru reparaţiile prevăzute la pct. I.2.2."  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 13 februarie 2003.Nr. 85.-------