HOTĂRÂRE nr. 217 din 27 februarie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 25 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga cap. III şi anexele nr. 6 şi 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 noiembrie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 217.  +  AnexăNORMA 27/02/2003