LEGE Nr. 58 din 13 iulie 1994pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologica, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 2 august 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia privind diversitatea biologica, elaborata sub egida Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător şi semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 cu ocazia Conferintei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASECONVENTIE 05/06/1992