HOTĂRÂRE nr. 203 din 20 februarie 2003pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenta la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenta la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 650/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 26 iulie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 februarie 2003.Nr. 203.  +  Anexa 1REGULAMENT 20/02/2003  +  Anexa 2NORMA 20/02/2003