HOTĂRÂRE nr. 206 din 27 februarie 2003privind organizarea în România, în colaborare cu Comandamentul Aliat al Atlanticului (ACLANT/NATO), a reuniunii cu tema "Programul de lucru al Parteneriatului pentru Pace în perioada 2004-2005"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 28 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România, în colaborare cu Comandamentul Aliat al Atlanticului (ACLANT/NATO), a reuniunii cu tema "Programul de lucru al Parteneriatului pentru Pace în perioada 2004-2005", în luna februarie 2003.  +  Articolul 2 (1) În scopul participării la reuniunea prevăzută la art. 1 se aproba invitarea în ţara a unui număr de 79 de personalităţi străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi, respectiv, ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare. (2) Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1 se suporta din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2003, cu încadrarea în limitele stabilite de normele legale în vigoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 206.-------------