ORDIN nr. 195 din 17 februarie 2003cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 27 februarie 2003    În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu:- prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările ulterioare;- prevederile art. 3 din Memorandumul de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;- prevederile secţiunii III(4) din anexa nr. III.1 la Memorandumul de finanţare ISPA, potrivit căreia cererile de plată către Comisie sunt trimise, de regula, de 3 ori pe an,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare, Direcţia generală de programare bugetară sectoriala şi securitate socială şi Direcţia contabilităţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin abroga Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.151 din 29 octombrie 2001.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------- Notă *) Anexa se publică ulterior.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 februarie 2003.Nr. 195.---------------