ORDIN nr. 38 din 15 ianuarie 2003pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003    În baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2002,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor nr. 332/2000 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 3 martie 2000, Ordinului ministrului finanţelor nr. 661/2000 privind asigurarea auditului intern al Fondului naţional, al agentiilor de plati, al autorităţilor de implementare şi al agentiilor de implementare pentru fondurile comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 26 iunie 2000, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 167/2001 privind certificarea bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituţiile publice cu mai puţin de 25 de posturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.291/2001 privind îmbunătăţirea activităţii de certificare a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituţiile publice cu mai puţin de 25 de posturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 28 iunie 2001.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la publicarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern în Monitorul Oficial al României, Partea I, entitatile publice care înfiinţează structuri de audit public intern în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2002, vor elabora norme proprii privind exercitarea auditului public intern, conform cadrului general creat de normele prevăzute la art. 1.------------- Notă *) Anexa se publică ulterior.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 15 ianuarie 2003.Nr. 38.  +  AnexăNORMA 15/01/2003