ORDONANTA Nr. 55 din 19 august 1994privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 29 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Limitele minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin legi şi decrete adoptate până la data de 31 decembrie 1989, în vigoare la 1 iunie 1994 şi al căror cuantum nu a fost modificat după 1 ianuarie 1990, se majorează de 50 de ori, fără a depăşi 10 milioane lei pentru persoanele fizice şi 20 milioane lei pentru persoanele juridice. În cazul în care sancţiunea este aplicată unei persoane juridice, cuantumul sumei ce poate fi recuperată de la persoanele fizice vinovate nu va depăşi 10 milioane lei.  +  Articolul 2Dispoziţiile privind sancţiunile contravenţionale prevăzute în Decretul-lege nr. 10/1990, Legea nr. 12/1990, Legea nr. 60/1991, Legea nr. 61/1991, Legea nr. 56/1992 şi în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992 se modifica după cum urmează: 1. Articolul 25 din Decretul-lege nr. 10/1990 privind regimul paşapoartelor şi al călătorilor în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 10 ianuarie 1990, va avea următorul cuprins: "ART. 25. - Contravenţiile prevăzute la art. 24 lit. a), b), c) şi d) se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 150.000 lei, iar cele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei." 2. Articolul 2 alineatul 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, va avea următorul cuprins: "ART. 2. - Constituie contravenţii faptele prevăzute în art. 1 lit. a)-k), dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: a) faptele de la lit. d) şi h), cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 2 luni sau cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei; b) faptele de la lit. c) şi f), cu închisoare contravenţională de la o luna la 3 luni sau cu amendă de la 70.000 la 125.000 lei; c) faptele de la lit. a), b), e), i), j) şi k), cu închisoare contravenţională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 100.000 la 150.000 lei; d) faptele de la lit. d) şi h), în cazul în care au fost săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 200.000 la 1.500.000 lei; e) faptele de la lit. c) şi f), în cazul în care au fost săvârşite de persoane juridice, cu amendă la de 300.000 la 1.800.000 lei; f) faptele de la lit. a), b), e), g), i), j) şi k), în cazul în care au fost săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 600.000 la 2.000.000 lei." 3. Articolul 26 alineatul 2 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 25 septembrie 1991, va avea următorul cuprins: "(2) Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 300.000 la 800.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-k), cu închisoare contravenţională de la o luna la 3 luni sau cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei." 4. Articolul 3 alineatul 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 27 septembrie 1991, va avea următorul cuprins: "ART. 3. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei, cele de la lit. a), b), e), h), k), l), n), o), t), w), x); b) cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 3 luni sau cu amendă de la 50.000 la 150.000 lei, cele de la lit. f), j), m), p), s), s), u); c) cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 100.000 la 200.000 lei, cele de la lit. c), d), g), i), r), t), v)." 5. Articolul 70 din Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 9 iunie 1992, va avea următorul cuprins: "ART. 70. - Contravenţiile prevăzute în art. 69 se sancţionează după cum urmează: a) cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 3 luni sau cu amendă de la 200.000 la 500.000 lei, cele de la lit. a) şi b); b) cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei, celei de la lit. c); c) cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei, cele de la lit. d); d) cu amendă de la 25.000 la 100.000 lei, cele de la lit. e)." 6. Articolul 5 alineatul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, va avea următorul cuprins: "(2) Contravenţiile menţionate se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 150.000 lei." PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministrul justiţiei,Gavril Iosif ChiuzbaianMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de interne,Doru Ioan Taracila----------------------