ORDIN nr. 198 din 17 februarie 2003pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 26 februarie 2003    În baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi ale alin. (3) al art. I de la titlul II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1În scopul încasării sumelor reprezentând despăgubiri restituite potrivit art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (3), art. 19 alin. (1) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, la valoarea actualizată pe baza coeficienţilor de actualizare sau a indicelui de inflaţie, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului se deschide contul colector 50.35 "Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001".  +  Articolul 2Sumele prevăzute la art. 1 se achită în contul colector 50.35 "Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001", deschis pe numele administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor la unităţile trezoreriei statului în a căror rază plătitorii îşi au domiciliul sau sediul fiscal, prin virament cu ordin de plată pentru trezoreria statului (OPHT) sau în numerar, după caz.  +  Articolul 3În primele 5 zile lucrătoare ale lunii administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor vira sumele colectate în luna precedenta, în contul 50.35 "Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001", deschis pe numele direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Destinaţia sumelor din contul 50.35 "Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001" se va stabili prin lege.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 februarie 2003.Nr. 198.-------------