ORDIN nr. 140 din 3 februarie 2003pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 25 februarie 2003    Având în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.,în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,ministrul administraţiei publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.──────────── Notă *) Anexa se publică ulterior.  +  Articolul 2Prefectii şi preşedinţii consiliilor judeţene vor sprijini Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală în realizarea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.──────────── Notă *) Anexa se publică ulterior.Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 3 februarie 2003.Nr. 140.────────────────