HOTĂRÂRE nr. 123 din 30 ianuarie 2003privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor - plan naţional de etapa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 24 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul naţional de gestionare a deşeurilor - plan naţional de etapa, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Numărul şi amplasarea depozitelor zonale de deşeuri urbane şi a statiilor de transfer, prevăzute în anexa la Planul naţional de gestionare a deşeurilor, precum şi a localităţilor arondate acestora dintr-un judeţ pot fi modificate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în baza unor studii fundamentate aprobate de consiliul judeţean.------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate, la cererea acestora, prin grija inspectoratelor de protecţie a mediului teritoriale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 123.--------------