HOTĂRÂRE nr. 167 din 13 februarie 2003privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigura de către Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles.  +  Articolul 2 (1) Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de un ambasador extraordinar şi plenipotenţiar sau, pe timpul absentei acestuia, de locţiitorul sau de drept. (2) Misiunea Permanenta a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secţiuni de politici comunitare generale sau de interes prioritar pentru România şi din secţiuni logistice.  +  Articolul 3Pentru asigurarea funcţionarii structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2 cu personalul diplomatic, de specialitate şi administrativ necesar reprezentării adecvate a României la Uniunea Europeană, numărul de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe prin Hotărârea Guvernului nr. 648/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe se suplimenteaza cu 35 de posturi, conform lit. A din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) Instituţiile prevăzute la lit. B din anexa vor desemna specialişti pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2. (2) Pe durata misiunii lor, specialiştii prevăzuţi la alin. (1) sunt detasati în Ministerul Afacerilor Externe şi se subordonează şefului Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 13 februarie 2003.Nr. 167.  +  Anexa 1 A. Structura posturilor suplimentare în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană- 18 posturi de consilier diplomatic, încadrate cu specialişti, conform lit. B- 3 posturi de consilier diplomatic, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe- 14 posturi de specialitate şi administrative, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe, astfel:- economist principal, 1 post;- referent principal relaţii, 2 posturi;- referent de specialitate, 2 posturi;- funcţionar administrativ, 3 posturi;- secretar-dactilo principal, 1 post;- muncitor calificat, 1 post;- sofer, 1 post;- portar, 1 post;- ingrijitoare, 2 posturi.Total = 35 de posturiB. Instituţii de la care vor fi detasati specialişti pentru încadrarea posturilor suplimentareReprezentanţii următoarelor instituţii vor fi încadraţi în schema Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în funcţia de consilier diplomatic:1. Departamentul de Comerţ Exterior - 4 posturi2. Ministerul Finanţelor Publice - 2 posturi3. Ministerul Apărării Naţionale - 2 posturi4. Ministerul Industriei şi Resurselor - 2 posturi5. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 1 post6. Ministerul de Interne - 1 post7. Ministerul Justiţiei - 1 post8. Banca Naţionala a României - 1 post9. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale - 1 post10. Ministerul Educaţiei şi Cercetării - pentru activitatea de cercetare - 1 post11. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului - 1 post12. Secretariatul General al Guvernului - 1 post.──────────────