ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 20 februarie 2003pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (5) al articolului 31 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 31 martie 2000, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(5) Expunerile de motive la legi şi notele de fundamentare la ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului se publică împreună cu actul normativ în cauza sau se prezintă pe Internet de către autorităţile publice emitente."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul pentru relaţia cu Parlamentul,Acsinte GasparBucureşti, 20 februarie 2003.Nr. 6.────────────────