RECTIFICARE nr. 38 din 30 ianuarie 2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003    În nota la anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, se fac următoarele rectificari:- la pct. 2, în loc de: "... se majorează cu 0,25%." se va citi: "...se majorează cu 0,25.";- la pct. 3, în loc de: "...se majorează cu 0,10%." se va citi: "...se majorează cu 0,10."──────────────────