HOTĂRÂRE nr. 49 din 16 ianuarie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 2^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale implicate în alocarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 49.  +  AnexăNORMA 16/01/2003