ORDIN nr. 636 din 23 decembrie 2002privind aprobarea Indrumarilor tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 19 februarie 2003    În temeiul prevederilor art. 94 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 35 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie,în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Îndrumările tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Perdelele forestiere, inclusiv cele ce se înfiinţează conform Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, sunt supuse prevederilor indrumarilor tehnice silvice menţionate la art. 1.  +  Articolul 3Anexa la prezentul ordin se pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 23 decembrie 2002.Nr. 636.-----------