ORDIN nr. 2.027 din 20 decembrie 2002pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AUU/Aeronave ultrausoare
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2003    În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 74 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale art. 4 pct. 4.1 şi 4.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautica civilă română RACR-AUU/Aeronave ultrausoare, prevăzută în anexa *) care face parte integrantă din prezentul ordin, care tratează aspecte legate de emiterea certificatelor de tip pentru aeronavele ultrausoare.────────── Notă *) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română".  +  Articolul 2Procedurile specifice de aplicare a Reglementării aeronautice civile române RACR-AUU/ Aeronave ultrausoare se stabilesc de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română".  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 4Direcţia generală de servicii transport aerian şi aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 20 decembrie 2002.Nr. 2.027.────────────────