ORDONANTA nr. 51 din 12 august 1994privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 29 august 1994  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1Personalul din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Paza, Serviciul de Telecomunicații Speciale are dreptul, în timp de pace, la echipament, precum și la materiale de resortul echipamentului (materiale de spălat și igiena, materiale de gospodărie, materiale pentru atelierele de reparații și întreținere, rechizite și furnituri de birou, materiale pentru întreținerea animalelor din statele de organizare), care se acordă gratuit, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță.  +  Articolul 2(1) Asigurarea cu echipament și materiale de resortul echipamentului pentru personalul instituțiilor publice prevăzute la art. 1 se face pe bază de norme. (2) Normele de echipare pe categorii de personal, structura acestora și instituțiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Normele de echipare pentru diferite activități ce se executa în situații neprevăzute, normele pentru asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, inclusiv echipamentul de protecție și de lucru pentru salariații civili, regulile de aplicare a acestor norme, precum și regulamentele pentru descrierea, compunerea și portul uniformelor militare se aproba de către conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art, 1.  +  Articolul 3(1) Cadrele militare active care prin natura activității sunt obligate sa poarte, în majoritatea timpului, ținuta civilă, precum și cele care, în anul la care se referă echiparea, împlinesc cel puțin 10 ani de la acordarea gradului de ofițer, maistru militar sau subofițer, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea. (2) Restantele de echipament se pot acorda sub forma bănească. Valoarea restantelor se calculează în funcție de prețurile la care se aprovizioneaza articolele respective la data acordării. (3) Cadrele militare trecute în rezerva sau în retragere și urmașii cadrelor decedate primesc valoarea echipamentului restanta pe ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezerva, în retragere sau când a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primite până la data trecerii în rezerva, în retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decît cota valorică stabilită, diferența nu se restituie.  +  Articolul 4Valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament la care au dreptul cadrele militare în condițiile art. 3 se stabilesc de către conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1, în funcție de prețurile la care se aprovizioneaza articolele cuprinse în norme.  +  Articolul 5Materialele pentru igiena individuală prevăzute în norme se pot acorda și sub forma bănească, la valoarea financiară stabilită de conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1, care se va actualiza semestrial pe baza evoluției efective a prețurilor, dacă exista diferențe de peste 5% față de semestrul în care a avut loc ultima actualizare.  +  Articolul 6Valoarea financiară a drepturilor de echipament acordate în condițiile art. 3 și 5 nu este impozabilă.  +  Articolul 7Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole prevăzute în normele de echipare a militarilor, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute de norme. La materialele de întreținere, igiena, de reparații, rechizite și imprimate, stocul de siguranță va fi egal cu consumul pe 90 de zile.  +  Articolul 8Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi aprovizionat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.  +  Articolul 9Producerea, vânzarea sau cumpărarea, de către persoane fizice sau juridice, a unor articole din compunerea uniformelor militare, fără avizul instituțiilor publice prevăzute la art. 1, este interzisă.  +  Articolul 10Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare începând cu luna august 1994.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  general-maior Popa Florentin,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Doru Ioan Taracila
  p. Ministrul justiției,
  Lucian Stangu,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Roman de
  Informații,
  Virgil Magureanu
  p. Directorul Serviciului de Informații Externe,
  general-maior Alexandru Tanasescu,
  director adjunct
  p. Directorul Serviciului de Protecție și Paza,
  general-maior Gheorghe Aradavoaice,
  director adjunct
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  colonel Ștefan Coman
  --------------