HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 ianuarie 2003privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 14 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 410/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 31.  +  Anexa 1NORMA 16/01/2003