HOTĂRÂRE nr. 133 din 6 februarie 2003pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 521/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 7 septembrie 1998, se modifica după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind înființarea Societății Naționale ”Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” - S.A.2. Denumirea "Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Timișoara” - S.A." din cuprinsul hotărârii se înlocuiește cu denumirea "Societatea Naționala ”Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia”- S.A."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  București, 6 februarie 2003.Nr. 133.-----