ORDIN nr. 635 din 23 decembrie 2002pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetatia forestieră din afară fondului forestier naţional
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 13 februarie 2003    În temeiul art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 75/2002,având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetatia forestieră din afară fondului forestier naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Personalul silvic împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi al structurilor teritoriale aflate în subordinea acesteia va controla modul aplicării prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 23 decembrie 2002.Nr. 635.  +  AnexăNORMA 23/12/2002