DECIZIE nr. 1.783 din 9 decembrie 2002privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, editia a III-a (2002), actualizate prin aducerile la zi nr. 1 şi 2
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 5 februarie 2003    Ţinând seama de prevederile art. 72 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,în temeiul art. 400 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României,directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Pentru asigurarea clasificarii corecte a mărfurilor în Tariful vamal de import al României se utilizează textul oficial al Notelor explicative ale Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, editia a III-a (2002), elaborate de Comitetul Sistemului armonizat şi aprobate de Consiliul de Cooperare Vamală în temeiul art. 7 alin. 1 lit. b) şi al art. 8 din Convenţia internationala privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificată prin Legea nr. 98/1996.  +  Articolul 2Versiunea în limba română a textului oficial al Notelor explicative ale Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, editia a III-a (2002), prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie, cuprinde aducerile la zi nr. 1 şi 2, reprezentând toate modificările aduse Notelor explicative ale Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, editia a III-a (2002), elaborate de Comitetul Sistemului armonizat şi aprobate de Consiliul de Cooperare Vamală până la data emiterii prezentei decizii.----------- Notă *) Anexa se publică ulterior.  +  Articolul 3Aducerile la zi elaborate de Comitetul Sistemului armonizat şi aprobate de Consiliul de Cooperare Vamală ulterior publicării prezentei decizii se vor utiliza în baza deciziilor directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general alDirecţiei Generale a Vamilor,Dinu Mihail GheorgheBucureşti, 9 decembrie 2002.Nr. 1.783.-----------