ORDIN nr. 860 din 26 septembrie 2002pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 30 ianuarie 2003    În temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulerioare,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002,în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,în baza Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare,ministrul apelor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, prin intermediul compartimentelor specializate, aduc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, prin Direcţia management şi resurse umane, cu sprijinul direcţiilor de specialitate, asigura instruirea personalului din cadrul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului în scopul aplicării prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice prevedere contrară din cuprinsul Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuBucureşti, 26 septembrie 2002.Nr. 860.  +  AnexăPROCEDURA 26/09/2002