ORDONANTA nr. 26 din 30 ianuarie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 2 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 40 va avea următorul cuprins:"(4) Masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 pot fi majorate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante a drumurilor."2. După alineatul (4) al articolului 41 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Ansamblul de vehicule cu un număr mai mare de 6 osii şi care depăşeşte limitele de greutate prevăzute în anexa nr. 2 va fi considerat atipic şi va fi tarifat în conformitate cu prevederile alin. (4)."3. La alineatul (1) al articolului 60 se introduc literele c), d) şi e) cu următorul cuprins:"c) nerespectarea autorizaţiei speciale de transport pentru mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; d) neoprirea autovehiculelor la semnalizarea personalului cu drept de control privind respectarea prevederilor referitoare la autorizaţiile speciale de transport se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; e) refuzul de a se supune verificării prin cantarire a autovehiculelor şi/sau măsurare a dimensiunilor de gabarit ale acestora se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei."4. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe punctul 30 al articolului 3 şi prevederile literei e) a articolului 4, referitoare la contravenţia prevăzută la punctul 30 al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 6 februarie 1996, se abroga.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 26.  +  AnexăAnexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997-----------------------------------------------             Mase şi dimensiuni maxime admise    Categoriile de drumuri din punct de vedere al maselor şi     dimensiunilor maxime admise:    ER = drum European Reabilitat    E = drum European    M = drum Modernizat    P = drum Pietruit───────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┐                                           │ ER │ E │ M │ P │────────┬──────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┤1. │DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri) │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤1.1. │Lungime │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤        │Autovehicul, altul decât autobuz │12,00 m│ 12,00 m│ 12,00 m│ 12,00 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Remorca │12,00 m│ 12,00 m│ 12,00 m│ 12,00 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Vehicul articulat │16,50 m│ 16,50 m│ 16,50 m│ 16,50 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Tren rutier │18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autobuz cu doua osii │13,50 m│ 13,50 m│ 13,50 m│ 13,50 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autobuz cu mai mult de doua osii │15,00 m│ 15,00 m│ 15,00 m│ 15,00 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autobuz cu remorca │18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m │        ├──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autobuz articulat │18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m│ 18,75 m │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤1.2. │Latime │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤  (a) │Orice vehicul, cu excepţia celor │ │ │ │ │        │frigorifice având caroseria │ 2,55 m│ 2,55 m│ 2,55 m│ 2,55 m │        │izoterma │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤  (b) │Vehicul frigorific având caroseria│ │ │ │ │        │izoterma │ 2,60 m│ 2,60 m│ 2,60 m│ 2,60 m │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤1.3. │Înălţime (orice vehicul) │ 4,00 m│ 4,00 m│ 4,00 m│ 4,00 m │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤1.4. │Suprastructuri demontabile şi unităţi de transport standardizate cum │        │ar fi containerele vor respecta dimensiunile precizate la 1.1., 1.2., │        │1.3., 1.6., 1.7., 1.8. şi 4.4. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤        │Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detasabile │        │exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului│1.4.a. │inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depăşească lungimea maxima │        │prevăzută la pct. 1.1. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤1.5. │Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă │        │posibilitatea de a întoarce într-o coroana circulara cu o raza │        │exterioară de 12,5 m şi o raza interioară de 5,3 m │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤1.5.a. │Cerinţe suplimentare pentru autobuze. │        │Cu vehiculul în stationare, prin trasarea unei linii pe sol, se │        │fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasata spre │        │cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele doua părţi │        │rigide ale acestuia trebuie să fie pe acelaşi aliniament cu planul. │        │Atunci când vehiculul intra, după o traiectorie liniara, pe suprafaţa │        │circulara descrisă la pct. 1.5., nici o parte a vehiculului nu │        │trebuie să depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m. │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤1.6. │Distanta maxima între axa │ │ │ │ │        │pivotului de cuplare al │12,00 m│12,00 m │12,00 m │12,00 m │        │semiremorcii şi partea din spate │ │ │ │ │        │a semiremorcii │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Distanta maxima masurata paralel │ │ │ │ │        │cu axa longitudinala a trenului │ │ │ │ │        │rutier din punctul extern aflat │ │ │ │ │        │cel mai în faţa al zonei de │ │ │ │ │1.7. │încărcare din spatele cabinei, │ │ │ │ │        │până la punctul cel mai din spate │ │ │ │ │        │al remorcii din ansamblu, │15,65 m│15,65 m │15,65 m │15,65 m │        │minus distanta dintre partea din │ │ │ │ │        │spate a autovehiculului şi partea │ │ │ │ │        │din faţa a remorcii │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Distanta maxima masurata paralel │ │ │ │ │        │cu axa longitudinala a trenului │ │ │ │ │1.8. │rutier din punctul extern aflat │ │ │ │ │        │cel mai în faţa al zonei de │ │ │ │ │        │încărcare din spatele cabinei │ │ │ │ │        │până la punctul cel mai din │16,40 m│16,4O m │16,40 m │16,40 m │        │spate al remorcii din ansamblu │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2. │MASA TOTALĂ MAXIMA ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone) │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤2.1. │Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤2.1.1. │Remorca cu doua osii │18 t │ 17 t │ 17 t │ 16 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.1.2. │Remorca cu trei osii │24 t │ 22 t │ 22 t │ 20 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2.2. │Ansamblu de vehicule │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤2.2.1. │Tren rutier cu cinci sau şase osii │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤   (a) │Autovehicul cu doua osii cu │ │ │ │ │        │remorca cu trei osii │40 t │ 40 t │ 40 t │ 38 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤   (b) │Autovehicul cu trei osii cu │ │ │ │ │        │remorca cu doua sau trei osii │40 t │ 40 t │ 40 t │ 38 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2.2.2. │Vehicul articulat cu cinci sau şase osii │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤  (a) │Autovehicul cu doua osii cu │ │ │ │ │        │semiremorca cu trei osii │40 t │ 40 t │ 40 t │ 38 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autovehicul cu trei osii cu │ │ │ │ │  (b) │semiremorca cu doua sau trei │40 t │ 40 t │ 40 t │ 38 t │        │osii │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Autovehicul cu trei osii cu │ │ │ │ │        │semiremorca cu doua sau trei │ │ │ │ │  (c) │osii care transporta un container │ │ │ │ │        │ISO de 40 de picioare într-o │44 t │ 42 t │ 40 t │ 40 t │        │operaţiune de transport combinat │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.2.3. │Tren rutier cu patru osii compus │ │ │ │ │        │dintr-un autovehicul cu doua │36 t │ 36 t │ 36 t │ 34 t │        │osii şi o remorca cu doua osii │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2.2.4. │Vehicul articulat cu patru osii compus dintr-un autovehicul cu │        │doua osii şi o semiremorca cu doua osii, dacă distanta (d) │        │dintre osiile semiremorcii este: │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤2.2.4.1.│mai mare sau egala cu 1,3 m dar │ │ │ │ │        │mai mica sau egala cu 1,8 m │36 t │ 36 t │ 36 t │ 34 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.2.4.2.│mai mare de 1,8 m │36 t* │ 36 t │ 36 t │ 34 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤2.3. │Autovehicule │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤2.3.1. │Autovehicul cu doua osii │ 18 │ 17 t │ 16 t │ 16 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.3.2. │Autovehicul cu trei osii │25 t/ │22 t/ │ 22 t │ 22 t │        │ │26 t** │24 t** │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.3.3. │Autovehicul cu patru osii din │ │ │ │ │        │care doua osii de direcţie │ 32 t**│ 30 t │ 30 t │ 28 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤2.4. │Autobuz articulat cu trei osii │ 28 t │ 28 t │ 26 t │ 26 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3. │MASA MAXIMA ADMISĂ PE OSII (în tone) │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤3.1. │Osia simpla │        ├──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤        │Osia simpla nemotoare │10 t │ 10 t │ 8 t │ 7,5 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3.2. │Osia dubla (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor │        │Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este:────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤3.2.1. │mai mica de 1,0 m (d < 1,0) │ 11 t │ 11 t │ 11 t │ 11 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │mai mare sau egala cu 1,0 m dar │ │ │ │ │        │mai mica de 1,3 m │ 16 t │ 16 t │ 15 t │ 14 t │3.2.2. │(1,0 ≤ d < 1,3) │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │mai mare sau egala cu 1,3 m dar │ │ │ │ │        │mai mica de 1,8 m │ 18 t │ 17 t │ 16 t │ 15 t │3.2.3. │(1,3 ≤ d < 1,8) │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤3.2.4. │mai mare sau egala cu 1,8 m │ │ │ │ │        │(1,8 ≤ d) │ 20 t │ 20 t │ 16 t │ 15 t │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3.3. │Osia tripla (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor │        │Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este: │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤3.3.1. │mai mica sau egala cu 1,3 m │ │ │ │ │        │(d ≤ 1,3) │ 21 t │ 21 t │ 19 t │ 16,5 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │mai mare de 1,3 m dar mai mica │ │ │ │ │        │sau egala cu 1,4 m │ 24 t │ 22 t │ 20 t │ 18 t │3.3.2. │(1,3 < d ≤ 1,4) │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3.4. │Osia simpla motoare │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤        │Osia motoare a vehiculelor la care│ │ │ │ │3.4.1. │se face referire la punctele │11,5 t │ 10 t │ 9 t │ 8 t │        │ 2.2.1. şi 2.2.2. │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤        │Osia motoare a vehiculelor la care│ │ │ │ │        │se face referire la punctele │11,5 t │ 10 t │ 9 t │ 8 t │3.4.2. │2.2.3., 2.2.4., 2.3. şi 2.4. │ │ │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤3.5. │Osia dubla (tandem) a autovehiculelor │        │Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este: │────────┼──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤3.5.1. │mai mica de 1,0 m (d < 1,0) │11,5 t │ 10 t │ 10 t │ 10 t │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤3.5.2. │mai mare sau egala cu 1,0 m │ │ │ │ │        │dar mai mica de 1,3 m │ 16 t │ 15 t │ 14 t/ │ 13 t │        │(1,0 ≤ d < 1,3) │ │ │15 t*** │ │────────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤3.5.3. │mai mare sau egala cu 1,3 m dar │ │ │ │ │        │mai mica de 1,8 m │18 t/ │ 17 t/ │ 16 t │ 15 t │        │(1,3 ≤ d < 1,8) │19 t** │18 t*** │ │ │────────┼──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤4. │ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤4.1. │Pentru toate vehiculele │        │Masa suportată de osia motoare sau osiile motoare ale unui vehicul │        │sau ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu │        │incarcatura a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când │        │acestea sunt utilizate în trafic internaţional. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤4.2. │Trenuri rutiere │        │Distanta dintre osia din spate a unui autovehicul şi osia din faţa │        │a remorcii va fi de cel puţin 3,0 m. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤4.3. │Masa maxima admisă în funcţie de ampatament │        │Masa maxima admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu patru │        │osii nu poate depăşi de cinci ori distanta, exprimată în metri, │        │dintre axele osiilor extreme ale autovehiculului. │────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤4.4. │Semiremorci │        │Distanta masurata în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi │        │orice punct din partea frontala a semiremorcii nu trebuie să │        │depăşească 2,04 m. │────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă *) Plus o limita de 2 tone, atunci când masa maxima admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maxima admisă a osiei tandem a semiremorcii este de 20 tone şi osia motoare este prevăzută cu roti jumelate şi cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia. Notă **) Se aplica în cazul în care osia motoare este prevăzută cu roti jumelate şi cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia, sau în cazul în care fiecare osie motoare este prevăzută cu roti jumelate şi masa maxima a fiecărei osii nu depăşeşte 9,5 tone. Notă ***) Se aplica în cazul în care osia este prevăzută cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.-----------