ORDONANTA nr. 17 din 30 ianuarie 2003pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICLitera e) a articolului 8 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"e) se discrediteaza sau se denigreaza mărcile de comerţ, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activităţi sau circumstanţe ale unui concurent;"PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Autoritatea Naţionalapentru Protecţia ConsumatorilorRovana Plumb,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 17-----------