ORDONANTA nr. 21 din 30 ianuarie 2003pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se completează cu un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autoritatea Feroviara Română - AFER va asigura, de asemenea: a) respectarea condiţiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilitatii sistemului feroviar transeuropean convenţional pe teritoriul României; aceste condiţii privesc proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, reconstruirea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor acestui sistem, precum şi calificarile profesionale şi condiţiile de sănătate şi de securitate a personalului care contribuie la exploatarea sistemului; b) respectarea condiţiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilitatii sistemului feroviar transeuropean de mare viteza pe teritoriul României; aceste condiţii privesc proiectele atât pentru construirea, reconstruirea, cat şi pentru exploatarea infrastructurii şi a materialului rulant, care vor contribui la funcţionarea acestui sistem."2. Articolul 6 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Cheltuielile privind investiţiile pentru realizarea proiectelor de importanţa naţionala, precum şi cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, efectuate de instituţia publică prevăzută la art. 1, se pot finanta din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 21.---------------