ORDONANTA nr. 15 din 30 ianuarie 2003pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completeza după cum urmează:- După alineatul (1) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care se solicita înmatricularea unei firme care prin cuvintele sau sintagmele folosite, precum lt; lt;naţional gt; gt;, lt; lt;român gt; gt;, lt; lt;institut gt; gt;, este de natura sa imprime persoanei juridice respective caracterul de instituţie publică ori de interes public, naţional sau local, este necesar acordul pentru folosirea denumirii din partea autorităţii administraţiei publice centrale în a carei sfera de competenţa îşi desfăşoară activitatea. Autoritatea competenţa este obligată sa răspundă în termen de 3 zile de la primirea solicitării."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat laMinisterul Educaţiei şi Cercetăriipentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 15.-----------