ORDONANTA nr. 28 din 30 ianuarie 2003privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VI. 4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Persoanele cu afecţiuni deosebit de grave, precum şi cele care au dobândit afecţiuni ca urmare a Revoluţiei din Decembrie 1989, care nu pot fi tratate în ţara, pot fi trimise la tratament în străinătate.  +  Articolul 2Cheltuielile aferente tratamentului în străinătate se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va emite norme metodologice, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 28.-------------