RECTIFICARE nr. 73 din 4 mai 2000
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003    La republicarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, tiparita în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, se fac următoarele rectificari:- la asteriscul din textul art. 9, în loc de: "... ar trebui sa cuprindă ..." se va citi: "... privesc în prezent ...";- la art. 12 alin. (2), în loc de: "... art. 8 alin. (1) lit. a)-e)*) ..." se va citi: "... art. 8 alin. (1) lit. a)-e)**) ...";- la art. 14 alin. (2), în loc de: "... cu excepţia art. 25-27**)." se va citi: "... cu excepţia art. 25-27*).".──────────────────────