ORDONANTA Nr. 46 din 12 august 1994privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de continuarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 29 august 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 1995, a termenului de aplicare a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991.  +  Articolul 2Fondurile necesare pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se asigura prin prevederile anuale cuprinse în legea bugetului de stat pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 2 oficiilor de cadastru şi organizare a teritoriului judeţene, prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene. Oficiile judeţene de cadastru şi organizare a teritoriului răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice în aplicarea prezentei ordonanţe. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Alexandru Lapusan,secretar de stat-----------------------