PROTOCOL ADIŢIONAL nr. 12 din 5 decembrie 2002la Acordul central european de comerţ liber*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 31 ianuarie 2003    ------------ Notă *) Traducere.Reprezentanţii Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Republicii Ungare, Republicii Polone, României, Republicii Slovace şi Republicii Slovenia (denumite în cele ce urmează părţi.),reafirmandu-şi angajamentul faţă de principiile economiei de piaţa, care constituie baza relaţiilor lor,referindu-se la intenţia de a elimina progresiv obstacolele din calea unei părţi substanţiale a comerţului reciproc,în conformitate cu prevederile art. 34, 35, 37 şi 39 din Acordul central european de comerţ liber,au hotărât după cum urmează:  +  Articolul 1Anexele C şi D la Protocolul nr. 11 la Acordul central european de comerţ liber vor fi abrogate şi înlocuite cu noile anexe C şi D la Protocolul nr. 11**), care vor constitui parte integrantă a acestui protocol adiţional.---------- Notă **) Anexele C şi D se publică ulterior.  +  Articolul 2Prezentul protocol adiţional va constitui parte integrantă a Acordului central european de comerţ liber.  +  Articolul 31. Prezentul protocol adiţional va intra în vigoare în cea de-a 60-a zi de la data primirii de către depozitar a ultimei notificări a părţilor privind îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.2. Depozitarul va notifica tuturor părţilor îndeplinirea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestui protocol adiţional.3. Dacă acest protocol adiţional nu va intra în vigoare până la 1 ianuarie 2003, va fi aplicat provizoriu între Republica Ceha şi Republica Slovenia şi între Republica Slovaca şi Republica Slovenia, de la această dată.Drept care, subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător, au semnat acest protocol adiţional.Semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, într-un singur exemplar autentic în limba engleza, care va fi depus la Guvernul Republicii Polone. Depozitarul va transmite tuturor părţilor la Acordul central european de comerţ liber copii certificate ale acestui protocol adiţional.Pentru Republica Bulgaria,Boris MihaylovPentru Republica Ceha,Miroslav SomolPentru Republica Ungara,Andras BarsonyPentru Republica Polona,Malgorzata Okonska-ZarembaPentru România,Adrian MituPentru Republica Slovaca,Eva SimkovaPentru Republica Slovenia,Renata Vitez--------