ACORD din 5 decembrie 2002privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comerţ liber*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 31 ianuarie 2003    ------------ Notă *) Traducere.PREAMBULRepublica Bulgaria, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca şi Republica Slovenia, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte (denumite în continuare părţi),reafirmand atasamentul lor la principiile economiei de piaţa, care constituie baza relaţiilor lor,luând în considerare dezvoltarea pozitiva a cooperării economice reciproce dintre părţi,dorind să contribuie la procesul de integrare în Europa prin extinderea Acordului central european de comerţ liber,având în vedere Declaraţia primilor-miniştri, adoptată la Bucureşti la 16 noiembrie 2001,evocand cererea oficială a Republicii Croatia din 20 iulie 2001 de aderare la Acordul central european de comerţ liber,luând în considerare Acordul de amendare a Acordului central european de comerţ liber, semnat la Brno la 11 septembrie 1995,în conformitate cu prevederile art. 39 a) din Acordul central european de comerţ liber,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Republica Croatia va adera la Acordul central european de comerţ liber.  +  Articolul 2Republica Croatia va accepta Acordul central european de comerţ liber cu toate amendamentele şi modificările sale, semnate înaintea încheierii acestui acord de aderare, şi îl va aplica în conformitate cu prevederile acestui acord.  +  Articolul 3Referirile din Acordul central european de comerţ liber la părţile sale şi acolo unde toate statele sunt explicit menţionate vor fi înţelese ca incluzând şi Republica Croatia.  +  Articolul 41. Pentru implementarea prevederilor paragrafului 2 al art. 3 din Acordul central european de comerţ liber, protocoalele 32, 33, 34, 35, 36 şi 37**) la Acordul central european de comerţ liber sunt stabilite şi anexate la acest acord.2. Prevederile privind eliminarea taxelor vamale la importurile dintre:- Republica Bulgaria, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 32;- Republica Ceha şi Republica Slovaca, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 33;- Republica Ungara, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 34;- Republica Polona, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 35;- România, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 36;- Republica Slovenia, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 37.---------------- Notă **) Anexele şi protocoalele se publică ulterior.  +  Articolul 51. Pentru implementarea prevederilor paragrafului 1 al art. 12 din Acordul central european de comerţ liber, protocoalele 38, 39, 40, 41, 42 şi 43 la Acordul central european de comerţ liber sunt stabilite şi anexate la acest acord.2. Prevederile privind acordarea de concesii agricole reciproce dintre:- Republica Bulgaria, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 38;- Republica Ceha şi Republica Slovaca, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 39;- Republica Ungara, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 40;- Republica Polona, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 41;- România, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 42;- Republica Slovenia, pe de o parte, şi Republica Croatia, pe de altă parte, sunt cuprinse în Protocolul 43.  +  Articolul 6Cu referire la art. 16 din Acordul central european de comerţ liber, Protocolul 7 a privind definirea conceptului de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă este stabilit şi anexat la acest acord.Protocolul 7 a se va aplica în locul Protocolului 7 comerţului dintre părţi, dacă produsul conţine materiale originare din Republica Croatia, la fel ca şi comerţului dintre Republica Croatia şi orice altă parte.  +  Articolul 71. Referirile la cooperarea în domeniul administraţiei vamale menţionate în paragraful 2 al art. 16 din Acordul central european de comerţ liber vor fi înţelese în sensul că asistenţa reciprocă dintre autorităţile administrative vamale ale Republicii Slovenia şi Republicii Croatia va avea loc în conformitate cu prevederile anexei I la art. 7 din acest acord.2. Referirile la cooperarea în domeniul administraţiei vamale din paragraful 2 al art. 16 din Acordul central european de comerţ liber vor fi înţelese în sensul că asistenţa reciprocă dintre autorităţile administrative vamale ale Republicii Bulgaria şi Republicii Croatia va avea loc în conformitate cu prevederile anexei II la art. 7 din acest acord.  +  Articolul 8Acest acord constituie parte integrantă a Acordului central european de comerţ liber.  +  Articolul 91. Acest acord va intra în vigoare în cea de-a 60-a zi după primirea de către depozitar a ultimei notificări a părţilor la Acordul central european de comerţ liber şi a Republicii Croatia privind încheierea procedurilor necesare în acest scop.2. Depozitarul va notifica, fără nici o întârziere, tuturor părţilor încheierea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord.3. Până la intrarea în vigoare a acestui acord, conform paragrafului 1 al acestui articol, acordul se va aplica de la 1 martie 2003, cu condiţia ca România sa notifice celorlalte părţi, înainte de 1 februarie 2003, ca procedurile sale legale interne pentru intrarea în vigoare a acestui acord au fost îndeplinite şi ca România va aplica acest acord de la 1 martie 2003.4. Începând cu data intrării în vigoare a acestui acord, acordurile de comerţ liber încheiate între:- Republica Bulgaria şi Republica Croatia, semnat la Sofia la 4 decembrie 2001;- Republica Ceha şi Republica Croatia, semnat la Praga la 12 noiembrie 2001;- Republica Ungara şi Republica Croatia, semnat la Zagreb la 22 februarie 2001;- Republica Polona şi Republica Croatia, semnat la Varsovia la 7 noiembrie 2001;- Republica Slovaca şi Republica Croatia, semnat la Bratislava la 6 noiembrie 2001;- Republica Slovenia şi Republica Croatia, semnat la Zagreb la 12 decembrie 1997îşi vor inceta valabilitatea sau nu vor intra în vigoare, prin consimţământul reciproc al părţilor interesate, exprimat în acest acord.5. De la data aplicării provizorii a acestui acord, acordurile de comerţ liber menţionate în paragraful 4 al acestui articol nu se vor mai aplica între părţile contractante.Drept mărturie, subsemnaţii plenipotentiari, fiind deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul acord.Semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, într-un singur exemplar original în limba engleza, care va fi depus la Guvernul Republicii Polone. Depozitarul va transmite copii autentificate tuturor părţilor.Pentru Republica Bulgaria,Boris MihaylovPentru Republica Ceha,Miroslav SomolPentru Republica Ungara,Andras BarsonyPentru Republica Polona,Malgorzata Okonska-ZarembaPentru România,Adrian MituPentru Republica Slovaca,Eva SimkovaPentru Republica Slovenia,Renata VitezPentru Republica Croatia,Ljubo Jurcic------