REGULAMENT din 23 ianuarie 2003de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 31 ianuarie 2003     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificatia mijloacelor de semnalizare, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament. Aceştia trebuie să se comporte pe drumul public astfel încât sa nu constituie un pericol sau un obstacol pentru circulaţia rutiera.  +  Articolul 2 (1) Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia, să aplice, sa instaleze, sa întreţină şi sa ţină evidenta mijloacelor de semnalizare rutiera şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei. (2) Administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajări rutiere în scopul determinării pietonilor şi conducătorilor de vehicule să respecte semnificatia semnalizarii rutiere. (3) Aplicarea şi instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera, a echipamentelor şi amenajărilor rutiere destinate siguranţei circulaţiei se efectuează numai cu acordul poliţiei.  +  Articolul 3 (1) Se interzice închiderea sau crearea de restrictii pentru circulaţia vehiculelor ori a pietonilor, depozitarea sau lăsarea de materiale ori obiecte pe partea carosabilă a drumurilor publice, pe trotuare, precum şi în parcari amenajate şi semnalizate corespunzător. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), închiderea circulaţiei, executarea de lucrări ori instituirea de restrictii pe drumul public se face de către administratorul acestuia numai cu acordul poliţiei, conform normelor metodologice comune elaborate de Ministerul de Interne şi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (3) Executantul de lucrări în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajări rutiere care să permită derularea în siguranţa a circulaţiei, iar atunci când acestea se efectuează pe trotuar, sa construiască pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilă şi protejate corespunzător. (4) La terminarea lucrărilor, executantul este obligat sa aducă drumul la starea iniţială, iar administratorul drumului public sa verifice şi sa receptioneze lucrările numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege şi avizelor obţinute anterior începerii lucrărilor.  +  Articolul 4 (1) Administratorul drumului public trebuie să ia măsuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuraţiei, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a acestuia. (2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl degajeze, sa curete şi sa readuca drumul la starea iniţială.  +  Articolul 5 (1) La intersectia unui drum public cu o cale ferată, administratorul caii ferate trebuie să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, sa stabilească, sa instaleze şi sa întreţină mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor, cu acordul poliţiei. (2) La trecerea la nivel cu calea ferată, administratorul căilor ferate şi cel al drumului public, împreună cu deţinătorii terenurilor invecinate sunt obligaţi sa înlăture obstacolele şi sa interzică amplasarea de panouri, afişe, instalaţii, precum şi construcţii care ar diminua vizibilitatea din locul unde conducătorul de vehicul este obligat sa oprească. (3) Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere nu se pot asigura condiţiile prevăzute la alin. (2), administratorul drumului public împreună cu cel al caii ferate, cu acordul poliţiei, iau măsuri, după caz, pentru: a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgenţei stabilite de aceste autorităţi; b) desfiinţarea trecerii cu devierea circulaţiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferată invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevăzută cu bariera manuală; c) separarea fluxurilor de circulaţie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau aeriene.  +  Articolul 6 (1) Traseele şi staţiile mijloacelor de transport public de persoane se stabilesc conform reglementărilor în vigoare. (2) Administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajări rutiere, în afară părţii carosabile, destinate statiilor pentru oprirea autobuzelor şi troleibuzelor. (3) Staţiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepţia celor pentru tramvaie, se amenajeaza, în condiţiile prevăzute la alin. (2), la cel puţin 50 m de coltul intersectiei, după traversarea acesteia. (4) Dacă în localităţi traseele autobuzelor trec peste calea ferată la acelaşi nivel, în ambele părţi înainte de trecere trebuie să existe staţii de oprire la cel puţin 50 m de aceasta. (5) Staţiile mijloacelor de transport public de persoane în regim de taxi se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale şi administratorii drumurilor, cu acordul poliţiei.  +  Articolul 7Se interzice organizarea de mitinguri, manifestări sau de orice alte activităţi culturale, sportive ori comerciale pe drumurile publice fără acordul poliţiei şi avizul administratorului drumului public.  +  Articolul 8 (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin structurile specializate, organizează acţiuni permanente de popularizare şi cunoaştere a regulilor de circulaţie. (2) Poliţia informează şi face recomandări cu privire la circulaţia pe drumurile publice, nemijlocit ori prin mass-media.  +  Capitolul 2 Vehiculele  +  Secţiunea 1 Starea tehnica a vehiculelor şi controlul acesteia  +  Articolul 9 (1) Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie în buna stare de funcţionare şi sa îndeplinească condiţiile tehnice stabilite de autoritatea competentă din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Pentru a fi înregistrate, vehiculele aparţinând Ministerului de Interne sau Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice stabilite prin norme metodologice elaborate de aceste ministere, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 10 (1) Pentru a putea fi menţinute în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele se inspecteaza periodic din punct de vedere tehnic, în condiţiile stabilite prin norme metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele cărora le-au fost efectuate reparaţii capitale şi cele care, în urma unor evenimente, au avut avarii grave la mecanismul de direcţie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.  +  Articolul 11Inspecţia tehnica se efectuează în staţii autorizate de către autoritatea competentă din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, iar termenul până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnica se consemnează în anexa certificatului de înmatriculare sau înregistrare, în funcţie de categoria vehiculului, potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) Autovehiculele care transporta incarcaturi periculoase trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice şi de agreare, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994. (2) Conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să posede atestat profesional specific transportului pe care-l efectuează.  +  §1. Condiţiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa şi avertizare sonora pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele, tramvaiele şi remorcile  +  Articolul 13Autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare şi avertizare sonora, omologate, care să corespundă condiţiilor tehnice stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 14Se interzic montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, altele decât cele omologate, precum şi circulaţia pe drumurile publice atunci când acestea sunt defecte sau lipsesc.  +  Articolul 15Semnalele şi mijloacele speciale de avertizare luminoasa şi sonora pot fi utilizate numai atunci când autovehiculul pe care acestea sunt montate se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenta.  +  Articolul 16Se interzice deţinerea în autovehicul, montarea pe acesta sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar şi a dispozitivelor antiradar.  +  §2. Condiţiile tehnice minime de iluminare, semnalizare luminoasa şi avertizare sonora pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, ciclomotoarele, vehiculele cu tracţiune animala şi cele trase sau impinse cu mana  +  Articolul 17În circulaţia pe drumurile publice, bicicleta fără motor trebuie: a) să fie prevăzută cu dispozitiv de franare eficace; b) să fie dotată cu mijloc de avertizare sonora; se interzic echiparea şi folosirea unui mijloc de avertizare sonora specific autovehiculelor; c) să fie echipata în faţa cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare roşie şi cu cel puţin un element reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare.  +  Articolul 18În circulaţia pe drumurile publice, ciclomotorul trebuie: a) să fie prevăzut cu instalatie de franare eficace; b) să fie dotat cu mijloc de avertizare sonora; c) să fie echipat cu instalatie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonica şi de protecţie a mediului; d) să fie prevăzut în faţa cu lumini de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina şi un dispozitiv reflectorizant de culoare roşie.  +  Articolul 19 (1) Vehiculul cu tracţiune animala trebuie să fie dotat în faţa cu doi catadioptri de culoare alba, iar în spate cu doi catadioptri de culoare roşie, omologati, montati cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului. (2) Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori în alte condiţii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii vehiculul cu tracţiune animala trebuie să fie dotat în plus, în partea laterala stanga cu o lumina de culoare alba sau galbena. (3) Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie menţinute curate şi intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportată. (4) Conducătorul vehiculului cu tracţiune animala trebuie să aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu usurinta de către ceilalţi participanţi la trafic.  +  Articolul 20Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie să fie prevăzut, în faţa şi în spate, cu un dispozitiv reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv roşie.  +  Articolul 21 (1) Controlul stării tehnice a vehiculelor se efectuează de către poliţie, împreună cu specialişti din instituţiile abilitate de legislaţia în vigoare. (2) Modul de organizare şi efectuare a controlului se stabileşte prin ordin comun al ministrului de interne şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Secţiunea a 2-a Înmatricularea, înregistrarea şi radierea din circulaţie a vehiculelor  +  Articolul 22 (1) Deţinătorii de vehicule sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenta, potrivit prezentului regulament. (2) Deţinătorii de autovehicule înmatriculate trebuie să monteze pe acestea placutele cu numerele de înmatriculare. (3) Deţinătorii de vehicule înregistrate trebuie să monteze pe acestea placutele cu numerele de înregistrare sau sa înscrie aceste numere pe vehicule.  +  §1. Înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor  +  Articolul 23 (1) Vehiculele fabricate în ţara sau, după caz, importate, care, prin construcţie, pot circula cu o viteză mai mare de 6 km/h, trebuie să fie omologate pentru a circula pe drumurile publice. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) categoriile de vehicule stabilite de autoritatea competentă.  +  Articolul 24Se înmatriculează numai autovehiculele şi remorcile omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".  +  Articolul 25Omologarea pentru circulaţie atesta ca autovehiculul, remorca sau tramvaiul corespunde normelor tehnice de securitate a traficului şi de protecţie a mediului înconjurător, prevăzute de lege, precum şi destinaţiei acestora.  +  Articolul 26 (1) În urma omologării pentru circulaţie a autovehiculului sau remorcii, deţinătorului i se eliberează cartea de identitate a vehiculului. (2) Caracteristicile constructive sau de folosinţă ale vehiculului omologat pentru circulaţie nu pot fi modificate decât în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 27 (1) Autovehiculele şi remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticităţii de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", care eliberează în acest sens certificate de autenticitate. (2) Certificarea autenticităţii unui vehicul atesta ca acesta nu prezintă modificări ale elementelor de identificare atribuite de constructor şi ca documentele vehiculului eliberate de autorităţile străine sunt autentice. Optional, certificarea pentru autenticitate poate atesta şi faptul ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat în ţara sau străinătate, la data solicitării, potrivit bazelor de date la care Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" are acces.  +  Articolul 28 (1) Autovehiculul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor ori autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate stabili provenienţă legală a acestuia. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul de Interne stabilesc, pe bază de protocol, categoriile de vehicule pentru care este obligatorie certificarea autenticităţii, înainte de înmatriculare, precum şi extinderea sau restrangerea acestor categorii. (3) Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate şi date în urmărire de Inspectoratul General al Poliţiei Române nu se înmatriculează. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) autovehiculele şi remorcile pentru care organul de urmărire penală a emis o dispoziţie prin care se permite înmatricularea până la finalizarea cercetărilor, caz în care în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului se înscrie menţiunea "Autovehicul declarat furat din (ţara) la data de ... .". (5) Circulaţia vehiculelor prevăzute la alin. (4) este permisă doar pe teritoriul României.  +  Articolul 29Autoritatea competenţa pentru înmatricularea şi radierea autovehiculelor şi remorcilor este Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structurile teritoriale de specialitate.  +  Articolul 30 (1) Autovehiculul şi remorca se înmatriculează, permanent, temporar sau pentru probe, la autoritatea competentă în raza căreia proprietarul îşi are domiciliul sau sediul, pentru persoanele române, ori reşedinţa sau domiciliul în cazul cetăţenilor străini. (2) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate inmatricula la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unităţi subordonate. (3) Autovehiculele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne, înregistrate în sistem propriu, pot fi înmatriculate şi la autoritatea competentă.  +  Articolul 31 (1) Persoana care deţine autovehicule sau remorci înmatriculate în alte state şi are sau îşi stabileşte domiciliul ori reşedinţa în România este obligată să le înmatriculeze în termen de 90 de zile de la data intrării în ţara a acestora sau de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei proprietarului în România. (2) Orice vehicul înmatriculat în străinătate care nu este în proprietatea unei persoane cu domiciliul, reşedinţa sau sediul în România, dar se afla în folosinţă cu orice titlu a unei astfel de persoane, poate circula în România o singura perioada de maximum 120 de zile de la intrarea în ţara. (3) În cazul nerespectării dispoziţiilor de la alin. (1) şi (2), după expirarea termenelor, pe lângă sancţiunea contravenţională, poliţia va retine certificatul şi placutele cu numerele de înmatriculare străine, care vor fi remise autorităţilor emitente.  +  Articolul 32La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înmatriculare, cu excepţia cazurilor autorizate de Ministerul de Interne.  +  Articolul 33 (1) Înmatricularea autovehiculului şi a remorcii se face pe baza următoarelor documente: a) cererea solicitantului, care cuprinde şi declaraţia acestuia, pe proprie răspundere, cu privire la modul de intrare în proprietatea sa a vehiculului; b) fişa de înmatriculare, semnată, după caz, de actualul şi de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport; c) cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", în original şi în copie; d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; f) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate, cu excepţia autovehiculelor noi, la prima înmatriculare; g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României; h) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanenta) sau temporar (pentru înmatricularea temporară), în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate; i) dovada de plată a taxei de înmatriculare; j) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare; k) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înmatriculare; l) dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", cu excepţia vehiculelor aflate la prima înmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, după caz. (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea cu copiile acestora. (3) În cazul autovehiculului şi remorcii de provenienţă străină care nu sunt comercializate de agenţi economici autorizaţi şi care se înmatriculează pentru prima data în România, se solicita, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original. În cazul existenţei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificări prin structurile specializate ale poliţiei, timp în care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizaţii provizorii de circulaţie. (4) Persoana juridică care solicită înmatricularea trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal.  +  Articolul 34Autovehiculele şi remorcile aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, se înmatriculează, la cererea celor interesaţi, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza aceloraşi documente prevăzute la art. 33, cu excepţia taxei de înmatriculare şi a dovezii de plată a taxei asupra mijloacelor mecanice de transport dacă, pe bază de reciprocitate, se acordă scutiri pentru acestea.  +  Articolul 35 (1) Se înmatriculează temporar autovehiculele şi remorcile care: a) urmează să fie scoase definitiv din România; b) sunt importate în regim temporar, potrivit legii; c) sunt de provenienţă străină, comercializate în România în sistem leasing. (2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), înmatricularea temporară se efectuează pentru o perioadă ce nu poate depăşi termenul de valabilitate al asigurării internaţionale (cartea verde), iar pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), perioada de înmatriculare temporară nu poate depăşi sfârşitul anului în curs, dacă solicitarea a fost facuta în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârşitul anului următor, dacă solicitarea a fost facuta în ultimele 3 luni ale anului în curs. (3) Pentru autovehiculele şi remorcile care se introduc în România printr-o operaţiune de leasing extern sau pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. c), durata de înmatriculare temporară se atribuie până la expirarea contractului de leasing, fără a se depăşi termenul limita stabilit pentru importul temporar.  +  Articolul 36Pentru fiecare autovehicul sau remorca înmatriculată se eliberează un certificat de înmatriculare. Forma şi conţinutul acestuia se stabilesc de către autoritatea competentă.  +  Articolul 37În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de înmatriculare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare.  +  Articolul 38 (1) Autoritatea competenţa autorizeaza provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, în vederea efectuării formalităţilor premergătoare înmatriculării. În cazuri bine întemeiate, se pot atribui succesiv mai multe astfel de autorizaţii pentru acelaşi vehicul. (2) Autorizaţia provizorie de circulaţie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.  +  Articolul 39 (1) Autoritatea competenţa înmatriculează pentru probe autovehicule şi remorci: a) care efectuează probe în vederea omologării, precum şi a autosasiurilor care efectuează deplasări de la unităţile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea autovehiculelor sau a remorcilor; b) care se comercializează, în vederea probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 5 autovehicule sau remorci într-un interval de o luna. (2) Certificatele de înmatriculare pentru probe sunt valabile cel mult un an de la data eliberării. (3) Autovehiculele care participa la concursuri automobilistice pe teritoriul României pot fi autorizate provizoriu pentru circulaţie, pe o perioadă de cel mult 30 de zile şi numai pe traseele menţionate în autorizaţie. (4) Se interzic transportul comercial de bunuri şi persoane cu autovehicule şi remorci care circulă în baza înmatriculării pentru probe, folosirea acestor certificate pentru autovehicule şi remorci de provenienţă străină pentru care nu au fost efectuate formalităţile vamale în România, precum şi circulaţia vehiculelor prevăzute la alin. 1 lit. b), în afară judeţului sau a municipiului Bucureşti, în raza căruia îşi are sediul titularul certificatului de înmatriculare pentru probe.  +  Articolul 40Se interzice circulaţia pe drum a autovehiculelor sau remorcilor dacă: a) termenul prevăzut pentru înmatricularea provizorie, pentru probe sau temporară a expirat; b) dovada inlocuitoare a certificatului de înmatriculare reţinut potrivit legii este fără drept de circulaţie sau cu durata dreptului de circulaţie expirată.  +  §2. Înregistrarea vehiculelor  +  Articolul 41 (1) Tramvaiele, troleibuzele, maşinile autopropulsate pentru lucrări, maşinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tracţiune animala, precum şi cele pentru care nu exista obligaţia înmatriculării se înregistrează la consiliile locale, potrivit reglementărilor emise de acestea. (2) O dată cu înregistrarea vehiculelor prevăzute la alin. (1), se emite certificatul şi se atribuie un număr de înregistrare compus din denumirea localităţii sau abrevierea denumirii localităţii şi un număr de ordine. (3) Consiliile locale stabilesc traseele de circulaţie ale vehiculelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 42Se interzic circulaţia pe drumul public a vehiculelor neinregistrate ori care nu poarta numărul de înregistrare, precum şi circulaţia acestora pe alte trasee decât cele stabilite.  +  §3. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii şi de probe  +  Articolul 43 (1) La înmatriculare, fiecărui autovehicul sau fiecărei remorci i se atribuie un număr de înmatriculare compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine şi o combinaţie de trei litere. (2) Numărul de înmatriculare al autovehiculelor şi remorcilor prevăzute la art. 34 este compus din indicativul CD, CO sau TC, după caz, şi numărul de ordine. (3) În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine se adauga luna şi anul în care expira valabilitatea înmatriculării. (4) La autorizarea provizorie a circulaţiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine. (5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine şi înscrisul "PROBE". (6) La data înmatriculării, înregistrării sau autorizării pentru circulaţie se eliberează şi placutele cu numărul atribuit.  +  Articolul 44 (1) Numărul de înmatriculare, cel provizoriu şi de probe se aplică pe plăcuţe metalice, având fondul alb reflectorizant şi înscrisul cu litere majuscule şi cifre arabe, în relief. (2) Placutele se fixează la partea din faţa şi din spate a autovehiculului, iar la motocicleta, motoreta şi remorca, numai la partea din spate, în locurile special destinate. (3) Pe placuta din spate se aplică ecusonul care atesta efectuarea inspecţiei tehnice periodice.  +  Articolul 45Indicativele judeţelor şi al municipiului Bucureşti, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului placilor şi ale înscrisurilor aplicate, precum şi condiţiile de calitate sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii.  +  Articolul 46Numerele de înregistrare, forma şi dimensiunile plăcuţelor cu numere de înregistrare pentru vehiculele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne se stabilesc şi se atribuie de aceste instituţii.  +  §4. Radierea din circulaţie a vehiculelor  +  Articolul 47 (1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din evidenta a acestora, în termen de 30 de zile, în următoarele cazuri: a) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane; b) la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenţa a altei unităţi administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înmatriculat sau înregistrat; c) la scoaterea definitivă din România a autovehiculului sau remorcii; d) când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public şi dacă fac dovada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii. (2) În cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 90 de zile de la data înregistrării plângerii, la solicitarea proprietarului. (3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza ordonanţei motivate a procurorului sau a încheierii instanţei de judecată. (4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia dacă nu mai doreşte sa-l păstreze în circulaţie, cu condiţia depozitarii lui în alte spaţii decât cele aparţinând domeniului public. (5) Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinţate şi pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioadă mai mare de 3 ani. (6) Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, administraţiei financiare competente, potrivit legii.  +  Articolul 48Radierea se face pe baza depunerii certificatului şi plăcuţelor cu numere de înmatriculare, a cărţii de identitate a autovehiculului, a fisei de înmatriculare cu viza administraţiei financiare competente, precum şi a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1)-(5).  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile deţinătorilor de vehicule  +  Articolul 49Deţinătorii de vehicule sunt obligaţi sa comunice, la cererea poliţiei, identitatea persoanelor cărora le-au încredinţat vehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice, în cazul în care aceste persoane au săvârşit infracţiuni sau au comis contravenţii.  +  Articolul 50 (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în România, este obligat: a) sa declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare; b) să solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" publicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înmatriculare; c) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus; d) să depună imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; e) să prezinte vehiculul pentru a fi supus inspecţiei tehnice la termenul şi în condiţiile prevăzute de lege. (2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii: a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, să facă menţiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi sa nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice; b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacă în cursa; c) sa nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu poseda permis de conducere corespunzător sau atestat profesional; d) sa nu permită conducătorilor de vehicule sa plece în cursa sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuata de oboseala; e) sa ţină seama de observaţiile făcute de politisti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs; f) sa anunţe imediat poliţia despre orice accident săvârşit de conducătorii de vehicule proprii; g) sa instaleze la intrările şi ieşirile din garaje şi depouri indicatoare de prevenire; h) sa verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihnă, precum şi a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrărilor aparatelor prevăzute la art. 259; i) să asigure prin mijloace proprii testarea anuală a calificării conducătorilor de autovehicule în scopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale ce reglementează circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 51 (1) Deţinătorii de autovehicule pot monta pe acestea sisteme antifurt. (2) Se interzice montarea pe autovehicule a sistemelor antifurt sonore care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul. Durata semnalului nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.  +  Capitolul 3 Conducătorii de vehicule  +  Secţiunea 1 Permisul de conducere  +  Articolul 52Conducătorii de autovehicule şi tramvaie trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus.  +  Articolul 53Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii şi subcategorii de vehicule: a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fără atas; b) CATEGORIA B:1. autovehiculul a cărui masă totală maxima autorizata nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afară conducătorului, nu este mai mare de 8;2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;3. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 3.500 kg, iar masa totală maxima autorizata a remorcii nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului tragator; c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata depăşeşte 750 kg, iar masa totală maxima autorizata a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg; d) CATEGORIA C:1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg; e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg; f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afară locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg; g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria D şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane; h) CATEGORIA Tr: tractor şi masina autopropulsata pentru lucrări; i) CATEGORIA Tb: troleibuz; j) CATEGORIA Tv: tramvai; k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta uşoară cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cmc şi o putere care nu depăşeşte 11 kW; l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, şi echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h; m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg; n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maxima autorizata a ansamblului sa nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa proprie a autovehiculului tragator; o) SUBCATEGORIA D1:1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel puţin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afară locului conducătorului;2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg; p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maxima autorizata a ansamblului sa nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.  +  Articolul 54 (1) Permisul de conducere se obţine pe bază de examen. (2) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere se susţine la poliţia specializată din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structurile sale teritoriale.  +  Articolul 55 (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi, pentru subcategoriile A1 şi B1; b) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi, pentru categoriile A, B, BE, Tr, C şi CE, precum şi pentru subcategoriile C1 şi C1E; c) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi, pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv, precum şi subcategoriile D1 şi D1E; d) să fie apta din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea; e) să facă dovada absolvirii, cel puţin, a cursurilor primare; f) să facă dovada ca îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, denumita în continuare ordonanţa de urgenţă. (2) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conducă o motocicleta cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg, numai dacă are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test specific de cunoştinţe şi comportament. (3) Membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare se pot prezenta la examen în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile stabilite prin protocol de Ministerul de Interne şi Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 56 (1) Persoana care solicită prezentarea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să facă dovada ca a absolvit cursurile unei şcoli de pregătire a conducătorilor de autovehicule, organizate, potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea. (2) Pregătirea candidaţilor care solicită obţinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1 şi BE poate fi efectuată şi de către instructori auto independenţi.  +  Articolul 57Pentru admiterea prezentării la examen persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să depună următoarele documente: a) cererea-tip; b) fişa de şcolarizare; c) fişa medicală şi avizul psihologic; d) certificatul de cazier judiciar; e) copia actului de identitate; f) copia actului de studii care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. e); g) chitanţa de plată a taxei de examinare.  +  Articolul 58 (1) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere consta în: a) proba teoretică, de cunoaştere a legislaţiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical şi a noţiunilor elementare de mecanică auto; b) proba de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzătoare categoriei de permis solicitat, cu excepţia categoriei A şi subcategoriei A1 pentru care se verifica numai indemanarea în conducere în poligoane special amenajate. (2) Persoana cu handicap fizic poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A şi/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmităţii acesteia.  +  Articolul 59 (1) Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul "admis" sau "respins". Persoana care nu promovează oricare dintre probe este declarata "respins". (2) În cazul în care se constată că o persoană a fost declarata "admis" prin încălcarea dispoziţiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anulează de şefii structurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (3) Persoana care, deşi admisă la proba teoretică, nu se prezintă în termen de 90 de zile pentru susţinerea probei practice este declarata "respins". (4) Persoana declarata "respins" poate susţine un nou examen numai după o perioadă de cel puţin 15 zile, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea şcolii, în caz contrar urmând să efectueze un nou curs de pregătire.  +  Articolul 60 (1) Permisul de conducere se eliberează de către Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala şi cele teritoriale de specialitate. (2) Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc de către autoritatea prevăzută la alin. (1). (3) Permisul de conducere este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, inclusiv cel cu valabilitate de 5 ani, emis anterior anului 1998. (4) La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat, fără susţinerea unui nou examen.  +  Articolul 61 (1) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr - tractor - are dreptul sa conducă şi un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor şi una sau doua remorci. (2) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conducă şi vehicule din categoria Tr - tractor. (3) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conducă şi vehicule din categoria Tb - troleibuz. (4) Posesorii permiselor de conducere valabile pentru categoriile Tr, Tv sau Tb pot conduce vehicule din aceste categorii doar pe teritoriul României.  +  Articolul 62 (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C şi D trebuie să facă dovada ca poseda permis de conducere valabil pentru categoria B. (2) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile BE, CE şi DE trebuie să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C şi, respectiv, D.  +  Articolul 63 (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce şi autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include. (2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil şi pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia poseda categoria B. (3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil şi pentru categoria DE, dacă titularul acestuia poseda categoria D. (4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil şi pentru subcategoria D1E, dacă titularul acestuia poseda subcategoria D1.  +  Articolul 64 (1) Organizarea şi defasurarea cursurilor de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se fac potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne, în baza programei de învăţământ a unităţilor care le organizează, elaborata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi avizată de Ministerul de Interne. (2) Organizarea şi desfăşurarea, în cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, a cursurilor de pregătire a personalului propriu pentru obţinerea permisului de conducere se autorizeaza de către aceste instituţii. (3) Autorizarea ca profesor de legislaţie şi/sau instructor de conducere auto a personalului din cadrul instituţiilor prevăzute la alin. (2) se face de către acestea, în baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne.  +  Articolul 65 (1) Autovehiculele destinate învăţării conducerii, cu excepţia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana şi ambreiaj. (2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscripţia "Şcoala", cu dimensiunile şi caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, care vor avea inscripţia "Şcoala" aplicat pe părţile laterale, în faţa şi în spate.  +  Articolul 66 (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor prevăzute la art. 65 de către persoanele care urmează un curs de pregătire practica pentru obţinerea permisului de conducere este permisă numai sub supravegherea instructorilor auto autorizaţi, care răspund pentru încălcarea regulilor de circulaţie de către acestea. (2) Pregătirea practica a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de poliţie.  +  Articolul 67 (1) În termen de 30 zile de la schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou permis de conducere. (2) Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România, sunt obligaţi să solicite autorităţii competente preschimbarea acestora, în termen de 90 de zile, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. (3) Posesorii permiselor de conducere obţinute în alte state, care nu pot fi preschimbate în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot susţine examen pentru obţinerea permisului de conducere, fără efectuarea cursurilor de pregătire teoretică şi practica.  +  Articolul 68Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi eliberarea unui nou permis de conducere.  +  Articolul 69Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se preda de către persoana care îl deţine, în termen de 30 de zile, autorităţii emitente.  +  Articolul 70Evidenta conducătorilor de autovehicule şi tramvaie se tine la Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala şi cele teritoriale de specialitate.  +  Secţiunea a 2-a Atestatul profesional  +  Articolul 71 (1) Atestatul profesional este documentul care da dreptul posesorului permisului de conducere, angajat pe bază de contract, sa conducă autovehicule destinate transportului public de mărfuri sau persoane. (2) Atestatul profesional se eliberează de către Autoritatea Rutiera Română în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 72Atestatul profesional se eliberează conducătorului de autovehicul care efectuează: a) transport de mărfuri cu vehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, în trafic intern şi/sau internaţional; b) transport public de persoane în trafic intern şi/sau internaţional; c) transport de produse sau substanţe periculoase; d) transport cu autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite.  +  Articolul 73Atestatul profesional se suspenda sau se anulează de către autoritatea care l-a eliberat, în cazul în care titularul a săvârşit abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier şi protecţia mediului.  +  Articolul 74Titularul permisului de conducere valabil pentru una sau mai multe categorii de autovehicule nu poate efectua transport public de mărfuri sau persoane fără a avea atestat profesional valabil pentru tipul de activitate pe care o executa.  +  Capitolul 4 Semnalizarea rutiera  +  Articolul 75Semnalizarea rutiera se realizează prin semnale luminoase, indicatoare şi marcaje, precum şi prin alte mijloace prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 76 (1) Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie să se conformeze semnificatiei semnalelor luminoase, indicatoarelor, marcajelor, precum şi semnalelor agenţilor care dirijeaza circulaţia şi ale conducătorilor de vehicule. (2) Ordinea de prioritate între regulile de circulaţie, diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera şi semnalele agentului care dirijeaza circulaţia este următoarea: a) semnalele speciale de avertizare luminoasa şi/sau sonora; b) semnalele politistului; c) semnalizarea temporară care modifica regimul normal de desfăşurare a circulaţiei; d) semnalele luminoase; e) indicatoarele; f) marcajele; g) regulile de circulaţie.  +  Articolul 77 (1) Mijloacele de semnalizare rutiera şi echipamentele destinate siguranţei circulaţiei se instaleaza şi/sau se aplică de administratorul drumului public, cu acordul poliţiei. (2) Semnificatia, precum şi dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea şi condiţiile de execuţie, amplasarea, instalarea şi aplicarea acestora sunt stabilite prin standarde de stat.  +  Secţiunea 1 Semnalele luminoase  +  §1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor  +  Articolul 78 (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor. (2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt: a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare; b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni şi biciclisti; c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule; d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie. (3) Semafoarele se monteaza în axul vertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea: a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: roşu, galben, verde; b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: roşu, verde; c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioară şi unul la partea inferioară, toate cu lumina alba.  +  Articolul 79 (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersectii se instaleaza obligatoriu înainte de intersectie, astfel încât să fie vizibile de la o distanta de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersectiei. (2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga latime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificatia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate.  +  Articolul 80Semnalele roşu, galben şi verde pot fi în forma de sageti de aceeaşi culoare, pe fond negru. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste sageti. Aceeaşi semnificaţie o au şi sagetile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele. Sageata pentru mersul înainte are vârful în sus.  +  Articolul 81 (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba şi trebuie însoţite de panouri cu semne adiţionale. (2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioară pentru indicarea direcţiei. (3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioară a casetei.  +  Articolul 82 (1) Semnalul verde permite trecerea. (2) Se interzice intrarea într-o intersectie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerarii circulaţiei conducătorul de vehicul risca sa rămână imobilizat, stanjenind sau impiedicand desfăşurarea traficului. (3) Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în direcţia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului. (4) În cazurile prevăzute la alin. (3), conducătorii vehiculelor sunt obligaţi sa acorde prioritate de trecere participanţilor la trafic cu care se intersectează şi circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adresează.  +  Articolul 83 (1) Semnalul roşu interzice trecerea. (2) La semnalul roşu vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersectiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat. (3) Atunci când semnalul roşu funcţionează concomitent cu cel galben, acesta anunta apariţia semnalului verde.  +  Articolul 84 (1) Când semnalul galben apare după semnalul verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie să treacă de locurile prevăzute la art. 83 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, la apariţia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri, încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranţă. (2) Semnalul galben intermitent permite trecerea, cu respectarea semnalizarii rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc. (3) Aceeaşi semnificaţie o are şi semnalul galben intermitent al unei lampi instalate într-un loc periculos.  +  Articolul 85În intersectii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule.  +  Articolul 86Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulaţiei bicicletelor are în câmpul sau imaginea unei biciclete de culoare roşie, respectiv verde pe fond negru. Aceeaşi destinaţie o are şi semnalul luminos al unui semafor însoţit de un panou adiţional pe care figurează o bicicleta.  +  Articolul 87 (1) Când deasupra benzilor, delimitate prin marcaje longitudinale, sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulaţie reversibila. Semnalul roşu, având forma a doua bare înclinate şi incrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe acea banda. (2) Semnalul luminos intermediar care anunta schimbarea semnalului verde în cazul benzilor cu circulaţie reversibila are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu vârful orientat în diagonala către în jos, spre dreapta. Acest semnal anunta ca banda deasupra căreia se afla este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează şi ca aceştia sunt obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti.  +  Articolul 88Conducătorul vehiculului care intra într-o intersectie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte şi semnificatia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.  +  Articolul 89 (1) Autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, când se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenta, pot circula prin intersectii, chiar dacă semnalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau dacă indicatoarele existente obliga la acordarea priorităţii ori interzic accesul. (2) Conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi sa folosească din timp mijloacele de avertizare sonora şi luminoasa.  +  § 2. Semnalele luminoase pentru pietoni  +  Articolul 90 (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde şi roşie. Acestea funcţionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor. (2) Semnalul verde poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel roşu, imaginea unui pieton oprit. (3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători. (4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliţiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.  +  Articolul 91 (1) Semnalul verde permite trecerea. (2) Când semnalul verde începe sa funcţioneze intermitent inseama ca timpul afectat traversarii drumului este în curs de epuizare şi urmează semnalul roşu.  +  Articolul 92 (1) Semnalul roşu interzice pietonilor să se angajeze pe partea carosabilă. (2) Pietonul surprins în timpul traversarii de semnalul roşu trebuie să grabeasca trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, sa aştepte pe acesta apariţia semnalului verde.  +  § 3. Alte semnale luminoase  +  Articolul 93În cazul semaforizarii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule şi viteza de deplasare.  +  Articolul 94Semaforul de avertizare se instaleaza la ieşirea din intersectie şi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mişcare, de culoare galbena pe fond negru.  +  Articolul 95Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri, cu excepţia autostrazilor, unde se executa lucrări pe partea carosabilă, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizarii vizibile a acestora de la o distanta de cel puţin 150 m.  +  Secţiunea a 2-a Indicatoarele  +  Articolul 96 (1) Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt: a) de avertizare; b) de reglementare, care pot fi:1. de prioritate;2. de interzicere sau restrictie;3. de obligare; c) de orientare şi informare. (2) Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale.  +  Articolul 97 (1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreaptă a sensului de mers. În cazul în care condiţiile locale împiedica observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează, ele se pot instala ori repeta pe partea stanga, în zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a intersectiei, în loc vizibil pentru toţi participanţii la trafic. (2) Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificatia. (3) Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înţelegerea semnificatiei acestora nu este afectată. (4) Pentru a fi vizibile pe timp de noapte, indicatoarele trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.  +  Articolul 98 (1) Semnificatia unui indicator este valabilă pe întreaga latime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. (2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lor este valabilă numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate. (3) Semnificatia indicatoarelor de avertizare începe din dreptul locului sau sectorului periculos pe care îl semnalizeaza şi încetează imediat după acesta. (4) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau restrictie începe sau este aplicabilă din dreptul acestor indicatoare. În lipsa unei semnalizari care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunţe sfârşitul interdicţiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare încetează în intersectia cea mai apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunta intrarea într-o localitate, semnificatia lor este valabilă pe drumul respectiv, cu excepţia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.  +  Articolul 99Pentru informaţii, avertizari sau reguli de circulaţie aplicabile temporar, se folosesc aceleaşi indicatoare ca în semnalizarea permanenta, însă simbolurile vor fi aplicate pe fond galben.  +  Secţiunea a 3-a Marcajele  +  Articolul 100 (1) Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completează, le intaresc sau le precizează semnificatia. (2) Marcajele aplicate pe drumurile publice neiluminate trebuie să fie reflectorizante sau însoţite de dispozitive reflectorizante, atunci când se adresează conducătorilor vehiculelor aflate în mişcare.  +  Articolul 101Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt: a) longitudinale, care pot fi:1. de separare a sensurilor de circulaţie;2. de delimitare a benzilor de circulaţie;3. de delimitare a părţii carosabile; b) transversale, care pot fi:1. de oprire;2. de cedare a trecerii;3. de traversare pentru pietoni;4. de traversare pentru biciclisti; c) alte marcaje, care pot fi:1. diverse:1.1. de ghidare;1.2. pentru spaţii inguste;1.3. pentru spaţii interzise;1.4. pentru interzicerea stationarii;1.5. pentru staţii de autobuze, troleibuze, taximetre;1.6. pentru locurile de parcare;2. laterale:2.1. pe lucrări de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin etc.);2.2. pe parapete;2.3. pe stâlpi şi copaci aflaţi pe platforma drumului;2.4. pe borduri.  +  Articolul 102 (1) Administratorul drumului public este obligat să aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, după caz, atât pentru separarea sensurilor şi benzilor de circulaţie, cat şi pentru delimitarea părţii carosabile. (2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice trecerea cu vehiculul peste el. Dacă o asemenea linie separa sensurile de circulaţie, se interzice trecerea pe partea opusă sensului de mers. (3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părţii carosabile interzice staţionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoţeşte un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea. (4) Banda delimitata printr-un marcaj longitudinal format din linii continue, pe care este aplicat şi un marcaj simbolizand o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule, delimiteaza banda rezervată circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule.  +  Articolul 103Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, dacă manevra impune acest lucru.  +  Articolul 104 (1) Linia discontinua simpla este destinată: a) delimitării benzilor în vederea ordonarii circulaţiei, caz în care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mare decât lungimea acestora; b) anunţării apropierii de o linie continua şi a interdicţiei impuse de aceasta sau apropierea de un alt loc ce prezintă un risc particular, cazuri în care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mic decât lungimea lor. (2) Linia discontinua dubla este destinată delimitării uneia sau mai multor benzi cu circulaţie reversibila. Pe asemenea benzi marcajul este însoţit de dispozitivele luminoase speciale prevăzute la art. 87 alin. (1) şi (2). (3) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua şi una discontinua alăturate are pentru conducătorul de vehicul semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers. Aceasta dispoziţie nu-l împiedica pe cel care a efectuat o depasire să-şi reia locul pe sensul de mers. (4) Nu sunt considerate marcaje longitudinale liniile continue sau discontinue care delimiteaza marginile părţii carosabile sau care, unite cu liniile transversale, delimiteaza locurile de stationare.  +  Articolul 105 (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continua, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indica linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la intalnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulaţia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoţeşte indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilă inscripţia "STOP". (2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinua, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie. (3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte marcaje. (4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic faţă de axul drumului, indica locul destinat traversarii părţii carosabile de către biciclisti.  +  Articolul 106 (1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscripţiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participanţilor la trafic indicaţii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare. (2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea direcţiei sau direcţiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica faţă de axul drumului, aplicată pe o bandă sau intercalata într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligaţia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicată de sageata să fie condus pe acea banda. (3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul "BUS" sau "TAXI" poate fi folosită pentru semnalizarea statiilor de autobuze şi troleibuze, respectiv de taximetre. (4) Marcajul aplicat în afară benzilor, format din linii paralele, inconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spaţiul interzis circulaţiei. (5) Marcajele se pot aplica şi pe ziduri de sprijin, parapete de protecţie sau alte amenajări rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule. (6) Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu excepţia celor ce se aplică pe elementele laterale drumului care sunt de culoare alba, neagra sau galbena şi neagra, precum şi a celor provizorii, folosite la organizarea circulaţiei în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbena. În zonele unde staţionarea vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi şi de alte culori.  +  Secţiunea a 4-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată  +  Articolul 107 (1) La trecerea la nivel cu calea ferată semnalul luminos pentru anunţarea apropierii trenurilor este compus din două lumini roşii care funcţionează intermitent alternativ. În cazul trecerii la nivel prevăzute cu bariere sau semibariere, acest semnal anunta coborârea acestora. (2) Semnalul luminos pentru anunţarea apropierii trenurilor trebuie să fie însoţit de un semnal sonor de avertizare. Pe drumurile de pământ, cu circulaţie de vehicule redusă, şi pe cararile pentru pietoni poate fi folosit doar un semnal sonor de avertizare. (3) În timpul cat semnalul cu lumini roşii prevăzut la alin. (1) este stins, trebuie să funcţioneze permanent un semnal cu lumina intermitenta de culoare alba, având cadenta lenta, care semnifica permisiunea de a trece. (4) Lampile cu lumini roşii şi albe sunt montate pe acelaşi suport şi îndreptate în aceeaşi direcţie. Acestea se amplaseaza de fiecare parte a caii ferate, pe partea dreaptă în sensul de mers, iar când condiţiile de vizibilitate impun, şi pe partea stanga, pe un refugiu în mijlocul părţii carosabile ori deasupra acesteia.  +  Articolul 108La apropierea trenurilor semnalul luminos cu lumini roşii şi cel sonor trebuie să între în funcţiune, în mod automat, concomitent cu stingerea semnalului de culoare alba şi sa rămână în funcţiune până la trecerea acestora.  +  Articolul 109Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată se semnalizeaza cu indicatoare cu aceasta semnificaţie instalate succesiv la 150, 100 şi 50 m de calea ferată.  +  Articolul 110 (1) Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată curenta fără bariere se semnalizeaza, după caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferată simpla, fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferată dubla, fără bariere", însoţite de indicatorul "Oprire". Semnalizarea luminoasa la trecerea la nivel cu calea ferată este însoţită, în toate cazurile, de unul dintre indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferată simpla, fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferată dubla, fără bariere". (2) La trecerea la nivel cu o cale ferată industriala se instaleaza indicatorul "Alte pericole", însoţit de un panou adiţional ce conţine imaginea unei locomotive, iar circulaţia se dirijeaza de un agent de cale ferată. (3) Barierele şi semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare roşie şi alba şi pot fi prevăzute, la mijloc, cu un disc roşu. Pe drumurile neiluminate benzile trebuie să fie reflectorizante, iar pe timp de noapte barierele şi semibarierele trebuie să fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumina roşie. (4) Porţile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificata, destinate sa interzică accesul vehiculelor a căror incarcatura depăşeşte în înălţime limita de siguranţă admisă, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena şi neagra. Pe stâlpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizează înălţimea maxima de trecere admisă. (5) Indicatoarele, barierele şi semibarierele trebuie să fie echipate cu dispozitive reflectorizante, omologate.  +  Secţiunea a 5-a Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului şi a lucrărilor  +  Articolul 111 (1) Limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza prin stâlpi laterali de delimitare sau prin parapete dotate cu dispozitive reflectorizante de culoare roşie şi alba ori galbena, omologate. Dispozitivele roşii trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului, în sensul de mers. Materialele din care acestea sunt confectionate nu trebuie să fie dure. (2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta şi pe parapetele de protecţie, pereţii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajări rutiere ori instalaţii laterale drumului.  +  Articolul 112 (1) Semnalizarea sectoarelor de drum public pe care se executa lucrări este obligatorie, are semnificatia interzicerii circulaţiei în zona afectată de lucrări şi scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau devierea acesteia pe variante ocolitoare, după caz. (2) Limitele sectoarelor afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil cu panouri, bariere, stâlpi de delimitare, conuri sau alte mijloace fluorescent-reflectorizante. Dacă aceste mijloace nu sunt reflectorizante, ele trebuie însoţite pe timp de noapte de lumini de culoare galbena, iar când lucrarea afectează axul drumului, luminile pot fi de culoare alba sau galbena. (3) Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleaza indicatoare şi balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip "limitatoare de viteza" şi se aplică marcaje, corespunzător situaţiei create. Dacă este cazul, dirijarea circulaţiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat şi special instruit.  +  Articolul 113 (1) Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se executa lucrări trebuie intretinuta şi modificată corespunzător evoluţiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizarii iniţiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiţii de circulaţie. (2) Persoanele care executa lucrări de orice natura pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi observate cu usurinta de participanţii la trafic.  +  Articolul 114Condiţiile privind închiderea circulaţiei ori instituirea de restrictii ca urmare a lucrărilor ce afectează drumul public, precum şi modul de semnalizare corespunzător poziţiei şi suprafeţei de drum afectate se stabilesc prin norme de aplicare şi standarde, după caz, potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum.  +  Articolul 115Nici o lucrare care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului şi acordul poliţiei, nu a realizat semnalizarea corespunzătoare, termenul aprobat a fost depăşit ori lucrarea se executa în alte condiţii decât cele stabilite în autorizaţie.  +  Secţiunea a 6-a Semnalele politistilor şi ale altor persoane care dirijeaza circulaţia  +  Articolul 116 (1) Semnalele politistului care dirijeaza circulaţia au următoarele semnificatii: a) bratul ridicat vertical semnifica "atenţie, oprire" pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă. Dacă semnalul este dat într-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se afla deja angajaţi în traversare; b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din direcţia sau direcţiile intersectate de bratul sau bratele intinse. După ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, poziţia sa însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din faţa ori din spate; c) balansarea cu bratul, pe verticala, a unui dispozitiv cu lumina roşie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifica "oprire" pentru participanţii la trafic, spre care este îndreptat; d) balansarea pe verticala a bratului semnifica reducerea vitezei; e) rotirea vioaie a bratului semnifica mărirea vitezei şi grabirea traversarii drumului de către pietoni. (2) Politistul care dirijeaza circulaţia poate face semn cu bratul ca vehiculul sa avanseze, să depăşească, sa treacă prin faţa ori prin spatele sau, sa îl ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori să se oprească. (3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), politistul poate folosi şi fluierul.  +  Articolul 117 (1) Oprirea conducătorilor de vehicule şi a pietonilor este obligatorie şi la semnalele date de: a) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel; b) lucrătorii de drumuri, în zona lucrărilor pe partea carosabilă; c) conducătorii coloanelor de militari sau ai grupurilor organizate de pietoni; d) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea şcolilor. (2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa oprească şi la semnalul nevazatorilor, dat prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traverseaza strada.  +  Articolul 118 (1) Persoanele prevăzute la art. 116 alin. (1) şi art. 117 alin. (1), care dirijeaza circulaţia ori care adresează semnale de oprire participanţilor la trafic, trebuie să fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu usurinta de către participanţii la trafic. (2) Semnalele persoanelor prevăzute la alin (1) primeaza atât faţă de semnificatia mijloacelor de semnalizare, cat şi faţă de regulile de circulaţie. Aceste semnale se executa pe timpul zilei cu bratul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopţii numai cu un dispozitiv cu lumina roşie sau cu bastonul reflectorizant.  +  Secţiunea a 7-a Semnalele autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritara şi obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic  +  Articolul 119 (1) Autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă au regim de circulaţie prioritara atunci când conducătorii acestora se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau misiuni care au caracter de urgenta şi pun în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa şi sonora. Mijloacele de avertizare luminoasa şi sonora pot fi folosite şi separat, în funcţie de natura misiunii. (2) Autovehiculele care formează o coloana, însoţite de un autovehicul cu regim prioritar, trebuie să aibă în funcţiune luminile de intalnire. (3) Se interzice folosirea de către conducătorul unuia dintre autovehiculele prevăzute la alin. (1) a semnalelor luminoase şi sonore de prioritate în alte cazuri decât cele justificate de urgenta intervenţiei sau misiunii lor. (4) Autovehiculele cu regim de circulaţie prioritara ce se deplaseaza în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu se supun restrictiilor de viteza. La intrarea în intersectii conducătorii acestora sunt obligaţi sa circule cu atenţie şi sa ia toate măsurile pentru prevenirea accidentelor.  +  Articolul 120 (1) La apropierea autovehiculelor cu însemnele poliţiei şi ale pompierilor, aflate în misiune, care au în funcţiune semnalele luminoase de culoare roşie şi albastra şi, respectiv, roşie, concomitent cu cele sonore, conducătorii celorlalte vehicule sunt obligaţi sa oprească de îndată în afară părţii carosabile sau, când nu este posibil, cat mai aproape de partea din dreapta a părţii carosabile şi să permită trecerea acestora. (2) La apropierea de autovehicule cu regim de circulaţie prioritara, care au în funcţiune semnalele luminoase de culoare albastra, concomitent cu cele sonore, conducătorii celorlalte vehicule sunt obligaţi sa reducă viteza, sa elibereze banda pe care se deplaseaza autovehiculul prioritar ori sa circule cat mai aproape de bordura sau acostament, iar la intersectii, să le acorde prioritate de trecere. (3) Conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloana cu regim de circulaţie prioritara pot depăşi coloana dacă li se semnalizeaza aceasta manevra de către conducătorul coloanei. Se interzice altor conducatori de autovehicule să se intercaleze sau să se ataseze unei coloane cu regim de circulaţie prioritara.  +  Articolul 121Oprirea unui autovehicul de către un poliţist aflat într-un autovehicul cu regim prioritar se face şi prin punerea în funcţiune a dispozitivelor luminoase cu mesaje variabile sau cu bratul. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. Conducătorul de autovehicul căruia i s-a adresat semnalul este obligat sa pună în funcţiune de îndată luminile de direcţie din dreapta şi sa oprească în afară părţii carosabile sau, dacă aceasta nu este posibil, cat mai aproape de bordura sau acostament.  +  Articolul 122 (1) Coloanele oficiale se însoţesc de echipaje ale poliţiei, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni emise de ministrul de interne. (2) Coloanele cu specific militar ale Ministerului Apărării Naţionale se însoţesc de echipaje de control al circulaţiei care aparţin acestui minister.  +  Articolul 123Transporturile agabaritice sau speciale pot fi însoţite de echipaje ale poliţiei numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Capitolul 5 Reguli de circulaţie  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 124Vehiculele se conduc pe partea dreaptă a drumului public, în direcţia de mers, cu excepţia celor trase sau impinse cu mana, care circulă pe partea stanga.  +  Articolul 125 (1) Se interzic participanţilor la trafic aruncarea, lăsarea şi abandonarea de obiecte, materiale sau substanţe, precum şi crearea de obstacole pe drumul public. (2) Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată sa îl înlăture şi, dacă nu este posibil, sa îi semnalizeze prezenta şi sa anunţe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie ori primul poliţist intalnit. (3) Obligaţia de anuntare a poliţiei revine şi participanţilor la trafic care au sesizat existenta pe drum a unui obstacol sau a oricărei alte situaţii periculoase pentru fluenta şi siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 126 (1) Conducătorii şi pasagerii autovehiculelor, care ocupa locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă, sunt obligaţi să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, atât în localităţi, cat şi în afară acestora. (2) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutatii şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de reţinere omologate. (3) Se exceptează de la obligaţia de a purta centura de siguranţă, în interiorul localităţilor: a) conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă; b) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi; c) femeile în stare vizibila de graviditate; d) conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi; e) instructorii auto în timpul orelor de pregătire a cursanţilor. (4) În cazul în care în autovehicul exista atât locuri dotate cu centuri de siguranţă, cat şi locuri fără astfel de dispozitive, se ocupa de preferinta locurile dotate cu centuri de siguranţă.  +  Articolul 127 (1) Conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi ciclomotoarelor sunt obligaţi sa poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice casti de protecţie omologate. (2) Se interzice transportul pe autovehiculele prevăzute la alin. (1) a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcţie şi al obiectelor voluminoase. (3) Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt ţinuţi în brate, precum şi cei de până la 14 ani se transporta numai în atasul motocicletelor.  +  Articolul 128Conducătorilor de autovehicule, ciclomotoare şi tramvaie le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceştia se afla în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip "mâini libere".  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea părţii carosabile  +  Articolul 129Conducătorii sunt obligaţi sa conducă vehiculele cat mai aproape de marginea din dreapta părţii carosabile.  +  Articolul 130Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru ciclomotoare, biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.  +  Articolul 131 (1) În cazul în care drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele vor fi conduse pe banda situata lângă acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stanga, dacă banda de circulaţie utilizata este ocupată, cu obligaţia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil. (2) Pe părţile carosabile cu circulaţie în ambele sensuri şi care au cel puţin trei benzi, vehiculele nu trebuie să fie conduse pe banda situata la marginea din stanga părţii carosabile în sensul de mers, dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel.  +  Articolul 132Vehiculele grele, lente sau agabaritice ori cele care se deplaseaza cu viteza redusă trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordura, dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă destinată acestora.  +  Articolul 133Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens şi cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului lângă axul drumului, conducătorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligaţia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.  +  Articolul 134Vehiculele din serviciile de transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora, dacă o astfel de banda exista şi este semnalizata ca atare. Pe aceeaşi banda pot circula şi autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă.  +  Secţiunea a 3-a Reguli pentru circulaţia vehiculelor  +  § 1. Poziţii în timpul mersului  +  Articolul 135 (1) Pe drumurile publice pe care sunt aplicate marcaje, conducătorilor de vehicule le este interzisă trecerea peste linia continua, simpla sau dubla, şi peste marcajul pentru spaţii interzise. (2) Marcajul discontinuu delimiteaza benzile, putându-se trece peste el numai atunci când conducătorii de vehicule schimba banda de circulaţie, direcţia de deplasare ori când s-au angajat în depasire. Aceste manevre se vor executa numai după ce aceştia au semnalizat şi s-au asigurat că nu periclitează siguranţa celorlalţi participanţi la trafic care îi urmează sau îi preceda sau circula din sens opus. (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) revin conducătorilor de vehicule şi atunci când pe drumul public nu sunt aplicate marcaje. (4) În cazul în care sensul de circulaţie este separat de o linie continua şi una discontinua, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte semnificatia liniei celei mai apropiate de vehicul în direcţia de deplasare.  +  Articolul 136 (1) Pe un drum public prevăzut cu minimum trei benzi pe sens, când conducătorii a doua autovehicule circula în aceeaşi direcţie, dar pe banzi diferite şi intenţionează să se înscrie pe banda libera dintre ei, cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stanga sa ocupe acea banda. (2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circulă pe o bandă care se sfârşeşte, pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea banda.  +  Articolul 137 (1) La intersectiile cu marcaje, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcţiei de mers voite, cu cel puţin 50 m înainte de intersectie şi sunt obligaţi să respecte semnificatia indicatoarelor şi marcajelor pentru semnalizarea direcţiei de mers. (2) La intersectiile fără marcaje, conducătorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel puţin 50 m înainte de intersectie, următoarele poziţii: a) rândul din dreapta, cei care vor sa schimbe direcţia de mers spre dreapta; b) rândul din stanga, cei care vor sa schimbe direcţia de mers spre stanga; c) oricare dintre randuri, cei care vor sa meargă înainte. (3) Dacă în intersectie circula şi tramvaie, iar spaţiul dintre sina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe doua randuri, toţi conducătorii de vehicule, indiferent de direcţia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului. (4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o statie fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să oprească în ordinea sosirii, în spatele acestuia, şi să-şi reia deplasarea numai după ce uşile tramvaiului au fost închise.  +  Articolul 138Schimbarea direcţiei de mers prin virare la dreapta sau la stanga este interzisă în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificaţie.  +  Articolul 139Dacă în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga să se circule într-o anumită direcţie, vehiculele trebuie să fie conduse numai în direcţia sau direcţiile indicate.  +  Articolul 140Se interzice circulaţia participanţilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificaţie.  +  § 2. Semnalele conducătorilor de vehicule  +  Articolul 141Conducătorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare sonora, luminoasa sau cu bratul, ori de câte ori este necesar, pentru evitarea unui pericol imediat.  +  Articolul 142 (1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se adresează, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului şi fără să-i determine pe aceştia la manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei. (2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului "Claxonarea interzisă", cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 141. (3) Se exceptează de la alin. (2) autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 143 (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi ca de la lăsarea serii şi până în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public, precum şi în tuneluri, sa folosească instalatia de iluminare a vehiculului astfel: a) luminile de poziţie sau de stationare, în timpul opririi pe partea carosabilă în afară localităţilor; b) luminile de intalnire sau de drum, în mers, atât în localităţi, cat şi în afară acestora, după gradul de iluminare a drumului public, iar când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drum, şi luminile de ceata. (2) La apropierea a doua vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligaţi ca de la o distanta de cel puţin 200 m sa folosească luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei. (3) Semnalizarea prin schimbarea luminilor de intalnire cu cele de drum se foloseşte pe timp de noapte la intersectiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de către politisti, precum şi în condiţii de vizibilitate redusă.  +  Articolul 144Sunt obligaţi sa folosească ziua, permanent, luminile de intalnire: a) conducătorii motocicletelor şi ciclomotoarelor; b) conducătorii autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane şi cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta mărfuri şi produse periculoase.  +  Articolul 145 (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa semnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare, depăşirea, oprirea şi punerea în mişcare. (2) Intenţia conducătorilor de autovehicule de a schimba direcţia de mers, depăşirea şi oprirea se semnalizeaza prin punerea în funcţiune a luminii intermitente a semnalizatoarelor cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afară localităţilor, înainte de efectuarea manevrelor. (3) Oprirea autovehiculelor pe partea carosabilă se semnalizeaza cu lumina roşie din spate.  +  Articolul 146Conducătorii vehiculelor cu doua roti, precum şi ai celor cu tracţiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana semnalizeaza intenţia lor de a schimba direcţia de deplasare sau de a depăşi, cu bratul intins orizontal, cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor. Oprirea acestor vehicule se semnalizeaza prin balansarea bratului drept în plan vertical.  +  Articolul 147 (1) Luminile de avarie se folosesc când vehiculul a rămas în până ori a fost avariat şi nu poate fi deplasat imediat în afară părţii carosabile. (2) Luminile de avarie se utilizează şi în orice alte împrejurări în care vehiculul imobilizat pe drumul public sau care se deplaseaza foarte lent constituie el însuşi un pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic. (3) Conducătorii de autovehicule trebuie să pună în funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care aceasta manevra este impusa de blocarea circulaţiei pe sensul de mers.  +  Articolul 148Se interzice deţinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a semnalelor speciale de avertizare luminoasa şi sonora, cu excepţia autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă.  +  § 3. Depăşirea  +  Articolul 149 (1) Depăşirea vehiculelor se face numai pe partea stanga, în sensul de mers, cu excepţia celor ai căror conducatori au semnalizat şi s-au încadrat corespunzător schimbării direcţiei de deplasare spre stanga şi a tramvaielor, care se depăşesc pe partea dreaptă. (2) Tramvaiele aflate în mers pot fi depăşite şi pe partea stanga atunci când drumul public este cu sens unic sau când între sina din dreapta şi marginea drumului nu exista spaţiu suficient pentru depasire.  +  Articolul 150Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat: a) să se asigure ca cel care îl urmează sau îl preceda nu a semnalizat intenţia începerii unei manevre similare şi ca poate depăşi fără a pune în pericol sau stanjeni circulaţia din sens opus; b) sa semnalizeze intenţia de efectuare a depăşirii; c) sa păstreze în timpul depăşirii o distanta laterala suficienta faţă de vehiculul depăşit; d) sa reintre pe banda de circulaţie iniţială după ce s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în condiţii de siguranţă pentru vehiculul depăşit şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.  +  Articolul 151Conducătorul de vehicul care urmează să fie depăşit este obligat: a) sa nu mărească viteza de deplasare; b) sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile.  +  Articolul 152 (1) Se interzice depăşirea vehiculelor: a) în intersectii cu circulaţia nedirijata prin mijloace de semnalizare rutiera ori de către politisti; b) în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusă sub 50 m; c) în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m; d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depăşite în aceste locuri vehiculele cu tracţiune animala, motocicletele, ciclomotoarele şi bicicletele, dacă lungimea segmentului de vizibilitate a drumului este mai mare de 20 m, iar lăţimea drumului, de cel puţin 7 m; e) pe treceri pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje; f) pe treceri la nivel cu calea ferată curenta şi la mai puţin de 50 m de acestea; g) în staţii de tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni; h) în zona de acţiune a indicatorului "Depăşirea interzisă"; i) când pentru efectuarea manevrei se trece efectiv peste marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculele circula pe contrasens; j) în situaţia când din sens opus se apropie un alt vehicul al cărui conducător este obligat să efectueze manevre de evitare pentru a nu intră în coliziune; k) în locul unde s-a format o coloana de vehicule în asteptare, dacă prin aceasta se intra pe sensul opus de circulaţie. (2) Se interzice depăşirea coloanei oficiale asigurate, înainte şi în urma, cu echipaje ale poliţiei.  +  § 4. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus  +  Articolul 153 (1) La intalnirea a doua vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligaţi sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile, în sensul lor de mers. (2) Dacă mersul înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanţi la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, conducătorul vehiculului este obligat sa reducă viteza şi, la nevoie, sa oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus. (3) Pe drumurile publice inguste, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibila sau periculoasa, conducătorii acestora se vor conformă semnalizarii existente. (4) Pe drumurile publice cu declivitati pronunţate, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibila sau periculoasa, cele care coboară sunt obligate sa oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care urca. (5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4), dacă unul dintre vehicule trebuie să execute o manevră de mers înapoi, ansamblul de vehicule trece înaintea oricărui alt vehicul, vehiculul greu înaintea celui uşor, iar autobuzul înaintea autovehiculului de transport mărfuri. (6) La vehiculele de aceeaşi categorie, obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care coboară, cu excepţia cazului când este mai uşor şi exista condiţii pentru conducătorul care urca să execute aceasta manevra, mai ales atunci când se afla aproape de un refugiu.  +  § 5. Viteza şi distanta între vehicule  +  Articolul 154 (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maxima admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusa prin mijloacele de semnalizare. (2) Nerespectarea regimului de viteza stabilit potrivit prezentului regulament se constata de către politisti, cu mijloace tehnice certificate, în condiţiile legii.  +  Articolul 155 (1) Limita maxima de viteza în localităţi este de 50 km/h. (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului poate stabili pentru autoturisme şi limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu acordul poliţiei. (3) Pe anumite sectoare de drum din interiorul municipiilor şi oraşelor, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei, administratorul drumului, cu acordul poliţiei, poate stabili şi limite de viteza inferioare, dar nu mai puţin de 30 km/h. (4) Limitele maxime de viteza, în afară localităţilor, sunt: a) pe autostrăzi, 130 km/h; b) pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E), 100 km/h; c) pe celelalte categorii de drumuri, 90 km/h.  +  Articolul 156Vitezele maxime admise în afară localităţilor pentru categoriile de autovehicule prevăzute la art. 53 sunt: a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoria A şi B; b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoria C, D şi D1; c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile B1 şi C1; d) 50 km/h, pentru tractoare şi ciclomotoare.  +  Articolul 157 (1) Se interzice conducătorilor de vehicule sa circule cu viteza sub limita minima admisă, sa reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neasteptata, fără motiv întemeiat. (2) Conducătorul de vehicul este obligat, în funcţie de viteza cu care circulă, sa păstreze o distanta de siguranţă faţă de vehiculul ce-l preceda, pentru a putea evita o coliziune în cazul când conducătorul acestuia reduce brusc viteza sau opreşte în mod neasteptat.  +  Articolul 158Conducătorul de vehicul este obligat sa reducă viteza, dacă prevede un pericol, în următoarele situaţii: a) la trecerea prin intersectiile cu circulaţie nedirijata; b) pe poduri, sub poduri sau în tuneluri; c) în curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate; d) la trecerile la nivel cu calea ferată; e) la trecerea pe lângă grupuri şi coloane, indiferent dacă acestea se afla în mers sau stationeaza; f) la trecerea pe lângă animale; g) în perimetrul pieţelor aglomerate; h) atunci când circulă din direcţie opusă tramvaielor, troleibuzelor sau autobuzelor oprite în staţii, pe drumurile cu o singura banda pe sens; i) la depăşirea troleibuzelor şi autobuzelor oprite în staţii, precum şi a tramvaielor aflate în staţii prevăzute cu refugiu; j) pe timp de ceata, ploaie torentiala sau ninsoare abundenta; k) pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare, precum şi pe cele acoperite cu polei, zapada, mazga sau piatra cubica umeda; l) în zona de acţiune a indicatoarelor de avertizare "Copii" sau "Animale"; m) la trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare sau marcaje; n) la schimbarea direcţiei de mers prin viraje; o) atunci când autovehiculul care circulă înaintea sa semnalizeaza intenţia de a schimba banda de circulaţie sau direcţia de deplasare.  +  Articolul 159Administratorul drumului public, cu acordul poliţiei, este obligat ca în locurile prevăzute la art. 158 sa instaleze indicatoare de avertizare şi sa ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii de vehicule sa reducă viteza de deplasare.  +  § 6. Reguli referitoare la manevre în timpul mersului  +  Articolul 160 (1) Conducătorul de vehicul care intenţionează sa pornească de pe loc sau sa oprească, sa întoarcă, sa iasa dintr-un rând de vehicule stationate sau să între într-un asemenea rând, sa vireze spre dreapta sau spre stanga pentru schimbarea benzii ori direcţiei de deplasare sau sa meargă înapoi este obligat să efectueze aceste manevre numai după ce a semnalizat şi s-a asigurat ca o poate face fără a pune în pericol participanţii la trafic care îl urmează, îl preceda ori cu care urmează să se intalneasca, ţinând seama de poziţia, direcţia şi viteza acestora. (2) Semnalul dat trebuie menţinut pe întreaga durata a manevrei şi oprit de îndată ce aceasta a fost efectuată. (3) În situaţiile în care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcţiei de deplasare se face prin stanga, iar dacă exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia. (4) Schimbarea direcţiei de mers spre stanga, în cazul autovehiculelor care intra într-o intersectie circulând pe acelaşi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stanga centrului intersectiei, fără intersectarea traiectoriei acestora. (5) Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediana a părţii carosabile se ocolesc prin partea dreaptă.  +  Articolul 161Conducătorul de vehicul care constata ca vehiculele care circulă înaintea lui semnalizeaza intenţia de a schimba banda de circulaţie sau direcţia de deplasare este obligat să asigure condiţiile pentru realizarea acestor manevre în deplina siguranţa.  +  Articolul 162La apropierea de o statie de troleibuz sau autobuz prevăzută cu alveola, din care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intenţia de a ieşi, conducătorul de autovehicul care circulă pe banda de lângă acostament sau bordura este obligat sa reducă viteza şi, la nevoie, sa oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic.  +  Articolul 163Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevra înainte şi înapoi sau prin viraj, conducătorul acestuia este obligat sa semnalizeze şi să se asigure ca din faţa, din spate sau din lateral nu circula în acel moment nici un vehicul.  +  Articolul 164Se interzice întoarcerea vehiculului: a) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Întoarcerea interzisă"; b) pe trecerile pentru pietoni; c) în curbe şi alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m; d) în apropierea vârfurilor de rampa sau la mai puţin de 50 m de o parte şi de alta a acesteia; e) în locurile unde soliditatea drumului nu permite; f) pe poduri, sub poduri, în tuneluri, pe viaducte şi pasaje denivelate; g) pe trecerile la nivel cu calea ferată sau la mai puţin de 50 m de acestea; h) pe drumurile cu sens unic; i) în locurile unde oprirea este interzisă, cu excepţia intersectiilor.  +  Articolul 165 (1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul: a) în cazurile prevăzute la art. 164, cu excepţia lit. h); b) pe o distanta mai mare de 50 m; c) la ieşirea din garaje şi curţi ori alte spaţii laterale drumului. (2) În cazul în care vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de persoane aflate în afară vehiculului. (3) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.  +  § 7. Intersectii şi obligaţia de a ceda trecerea  +  Articolul 166 (1) Când doua vehicule se apropie simultan de o intersectie, venind de pe drumuri publice pe care nu sunt instalate indicatoare de prioritate, vehiculele care vin dinspre dreapta au prioritate de trecere. (2) Are prioritate şi vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat indicatorul cu semnificatia "Drum cu prioritate" ori "Prioritate faţă de circulaţia din sens invers" sau care se apropie de o intersectie unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Intersectie cu un drum fără prioritate". (3) Au prioritate de trecere autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, precum şi tramvaiele în mişcare, cu respectarea celorlalte dispoziţii din prezentul regulament. (4) Când doua vehicule urmează să se intalneasca într-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeaşi semnificaţie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.  +  Articolul 167Nu are prioritate de trecere: a) vehiculul care intra pe un drum public venind de pe un drum lateral, de categorie inferioară; b) vehiculul care intra într-o intersectie venind de pe un drum public pe care nu este instalat vreun indicator de prioritate, faţă de vehiculele care circulă dinspre dreapta; c) vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul din indicatoarele cu semnificatia "Cedează trecerea" sau "Oprire"; d) vehiculul care intalneste indicatorul "Prioritate pentru circulaţia din sens invers"; e) vehiculul care intra într-o intersectie cu circulaţie în sens giratoriu faţă de cel care circulă în interiorul acesteia; f) vehiculul care coboară o panta faţă de vehiculul care urca; g) vehiculul care se pune în mişcare sau care iese din garaj, curte, gang faţă de vehiculul care circulă pe drumul public, indiferent de direcţia de deplasare. Se exceptează autovehiculul din serviciile de transport public de persoane care se pune în mişcare din staţiile prevăzute cu alveole; h) vehiculul care executa virajul spre stanga faţă de cel care circulă din sens opus, inclusiv atunci când circulaţia în intersectie este dirijata prin semnale luminoase; i) tramvaiul care efectuează virajul spre stanga faţă de vehiculele care circulă din sens opus, dacă semnalizarea rutiera din acea zonă nu stabileşte o altă regulă; j) vehiculul care efectuează un viraj spre stanga sau spre dreapta şi se intersectează cu un biciclist care circulă pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare.  +  § 8. Trecerea la nivel cu calea ferată  +  Articolul 168 (1) La trecerea la nivel cu calea ferată curenta, conducătorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusă şi să se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar. (2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligaţi să se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.  +  Articolul 169 (1) Conducătorul de vehicul poate traversa calea ferată curenta prevăzută cu bariere sau semibariere, dacă acestea sunt ridicate şi semnalele luminoase şi sonore nu funcţionează, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este în funcţiune. (2) Când circulaţia la trecerea la nivel cu calea ferată curenta este dirijata de agenţi de cale ferată, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnalele acestora.  +  Articolul 170 (1) Conducătorul de vehicul este obligat sa oprească atunci când: a) barierele sau semibarierele sunt coborate, în curs de coborare sau ridicare; b) semnalul cu lumini roşii şi/sau semnalul sonor sunt în funcţiune; c) intalneste indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferată simpla, fără bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferată dubla, fără bariere" sau "Oprire". (2) Vehiculele trebuie să oprească, în ordinea sosirii, în dreptul indicatoarelor prevăzute la alin. (1) lit. c) sau, după caz, înaintea marcajului pentru oprire, în locul în care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborare sau ridicare.  +  Articolul 171 (1) În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat sa scoată imediat pasagerii din vehicul şi sa elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat. (2) Participanţii la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea ferată, sunt obligaţi sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui. (3) Conducătorului de vehicul îi este interzis sa treacă sau sa ocoleasca porţile de gabarit instalate înaintea căilor ferate electrificate, dacă înălţimea sau incarcatura vehiculului atinge ori depăşeşte partea superioară a portii.  +  Articolul 172 (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferată industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai după semnalizarea corespunzătoare şi din timp de către cel puţin un agent de cale ferată. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze numai semnificatiei semnalelor agenţilor de cale ferată.  +  § 9. Oprirea, staţionarea şi parcarea  +  Articolul 173 (1) În localităţi vehiculele oprite sau stationate voluntar pe partea carosabilă trebuie aşezate cat mai aproape de marginea din dreapta a sensului de mers, paralel cu trotuarul sau cu axul drumului, pe un singur rând, dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără atas, ciclomotoarele şi bicicletele pot fi oprite sau stationate cel mult două, una lângă alta. (2) Pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staţionarea voluntara a vehiculelor este permisă şi pe partea stanga, dacă rămâne libera cel puţin o bandă de circulaţie. (3) În afară localităţilor oprirea sau staţionarea voluntara a vehiculelor se face în afară părţii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cat mai aproape de marginea din dreapta drumului, paralel cu axul acestuia.  +  Articolul 174Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor: a) în zona de acţiune a indicatorului "Oprirea interzisă" şi a marcajului cu semnificatia de interzicere a opririi; b) la o distanta mai mica de 50 m de o trecere la nivel cu calea ferată; c) pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, pe viaducte şi în tuneluri; d) în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m; e) în locul unde este instalat indicatorul "Trecere pentru pietoni" sau pe marcajele de traversare pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea; f) în intersectii, inclusiv cele cu sens giratoriu, precum şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta mai mica de 5 m de coltul intersectiei; g) la mai puţin de 25 m de indicatorul statiei pentru mijloacele de transport public de persoane; h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stanjeneste circulaţia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi, din aceasta cauza, sa treacă peste acest marcaj; i) pe sectoarele de drum unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Depăşirea interzisă"; j) în dreptul unui indicator sau semnal luminos, dacă prin aceasta se împiedica observarea lor; k) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatia "Drum ingustat", "Prioritate pentru circulaţia din sens invers" sau "Prioritate faţă de circulaţia din sens invers"; l) pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare; m) pe platforma caii ferate sau de tramvai ori în apropierea acestora, dacă circulaţia vehiculelor pe sine ar putea fi stanjenita sau împiedicată; n) pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E).  +  Articolul 175Se interzice staţionarea voluntara a vehiculelor: a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntara; b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificatia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii; c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m; d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice; e) pe partea carosabilă a drumurilor naţionale. În cazul în care nu este posibila scoaterea vehiculelor în afară părţii carosabile, acestea vor staţiona cat mai aproape de marginea drumului; f) în pante şi în rampe; g) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Stationare alternanta", în alta zi sau perioada decât cea permisă, sau indicatorul cu semnificatia "Zona de stationare cu durata limitată" peste durata stabilită.  +  Articolul 176 (1) Orice vehicul care stationeaza pe timp de noapte pe partea carosabilă a unui drum public, acolo unde staţionarea este permisă, trebuie să fie semnalizat cu lanterne de poziţie, dacă locul de stationare nu este iluminat. (2) Se interzice staţionarea pe drumurile publice în timpul nopţii a tractoarelor, maşinilor şi utilajelor agricole, remorcilor, vehiculelor cu tracţiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana.  +  Articolul 177 (1) Se interzice oprirea sau staţionarea pe trotuare. Autoritatea competenţa poate permite oprirea sau staţionarea, parţial sau total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă rămâne liber cel puţin un culoar de minimum 1,5 m latime înspre marginea opusă părţii carosabile, pentru circulaţia pietonilor. (2) Sunt exceptate de la prevederile art. 174 şi 175 autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 178 (1) Se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor ca în timpul opririi sau stationarii sa deschidă sau sa lase deschise uşile acestuia ori sa coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulaţie. (2) Conducătorul care stationeaza cu autovehiculul trebuie să oprească motorul, sa introducă maneta într-o treapta de viteza ori în treapta de parcare, sa pună în funcţiune dispozitivele de franare, de stationare şi antifurt şi sa incuie uşile. (3) Conducătorul care stationeaza cu autovehiculul în panta sau în rampa, în afară obligaţiilor prevăzute la alin. (1), trebuie să bracheze rotile spre trotuar sau spre un obstacol aflat la marginea drumului.  +  Articolul 179Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje. În aceste locuri vehiculele vor trebui aşezate unul lângă altul, conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli stabilite pentru stationare.  +  § 10. Alte obligaţii şi interdicţii pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie  +  Articolul 180Conducătorul de autovehicul sau tramvai este obligat:1. Sa aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.2. Sa circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse.3. Sa verifice funcţionarea sistemului de lumini şi semnalizare, a instalaţiei de climatizare, sa menţină permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi placutele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii.4. Sa aibă în autovehicul trusa medicală de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingator de incendiu omologate.5. Sa transporte poliţiştii, la cererea acestora, pentru luarea de măsuri legale ce nu suferă amânare şi nu pot fi aduse la îndeplinire altfel.6. Sa oprească imediat autovehiculul la semnalele regulamentare ale politistilor de frontieră, aflaţi în zona de competenţa.7. Sa acorde prioritate pietonilor angajaţi în traversarea drumurilor publice, pe trecerile marcate sau semnalizate cu indicator. Atunci când drumul este prevăzut cu cel puţin două benzi de circulaţie pe sens, conducătorul de autovehicul sau tramvaie trebuie să acorde prioritate de trecere pietonilor angajaţi în traversare pe sensul lui de mers.8. Sa sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie imediat ce ia cunoştinţa despre existenta, pe drumul public pe care a circulat, a obstacolelor sau surparilor de natura a pune în pericol siguranţa circulaţiei.9. Sa inmaneze, la cerere, politistului documentele prevăzute la pct. 1, precum şi cele referitoare la bunurile transportate.Certificatele de înregistrare ale autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi documentele referitoare la natura şi greutatea bunurilor transportate cu aceste autovehicule sunt exceptate de la controlul politistilor.10. Sa se prezinte în termen la unitatea de poliţie care l-a invitat, pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de conducător de autovehicul sau de deţinător de vehicul înmatriculat sau înregistrat.11. Sa permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii.12. Sa conducă în asa fel încât sa nu stropeasca pe ceilalţi participanţi la trafic.13. Sa oprească motorul şi sa semnalizeze autovehiculul imobilizat în pasaje subterane sau tuneluri.14. Sa ia toate măsurile pentru înlăturarea defectiunilor survenite pe parcursul deplasarii, atunci când autovehiculul nu mai îndeplineşte condiţiile tehnice, iar dacă nu le poate remedia pe loc, să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de depanare, cu o viteză care să îi asigure evitarea oricărui accident.15. Sa ajute la scoaterea de pe partea carosabilă sau la deplasarea lângă bordura sau acostament a autovehiculului rămas în până sau avariat într-un accident.16. Sa dea intaietate, la alimentarea cu combustibil, autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă.17. Sa se prezinte la verificarea medicală sau psihologică la solicitarea poliţiei ori periodic, potrivit legii.18. Sa aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule incepatori, dacă are o vechime în conducere sub 1 an.  +  Articolul 181Se interzice conducătorului de autovehicul sau tramvai:1. Sa conducă autovehiculul sau tramvaiul după ce a consumat băuturi alcoolice, produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, precum şi în cazul în care este bolnav, rănit sau într-o stare avansată de oboseala, de natura a pune în pericol siguranţa circulaţiei.2. Sa transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau înregistrare.3. Sa transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicleta sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri.4. Sa transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorca, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor.5. Sa transporte copii în vârsta de până la 12 ani pe scaunul din faţa al autovehiculului, chiar dacă sunt ţinuţi în brate de persoane majore.6. Sa transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau latime depăşeşte, împreună cu incarcatura, dimensiunile acestuia.7. Sa deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sa pornească de pe loc cu uşile deschise.8. Sa aibă în timpul mersului preocupări de natura a-i distrage în mod periculos atenţia ori sa folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţa, a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic.9. Sa între pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei.10. Sa aplice pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare sau înscrisuri de natura a conferi libera trecere, acces sau prioritate în circulaţia pe drumurile publice, cu excepţia autovehiculelor aparţinând medicilor avizaţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi a celor destinate transportului copiilor şi persoanelor cu handicap, care vor avea aplicate în coltul din stanga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de acest minister.11. Sa aibă aplicate folii sau accesorii pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale ce restrang sau estompeaza vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cat şi din exterior, ori sa împiedice sau sa diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasa ori citirea numărului de înmatriculare.12. Sa lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda.13. Sa folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonora.14. Sa circule cu autovehiculul cu masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheaţa sau polei, fără a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.15. Sa circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare ori care prezintă taieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisă.16. Sa folosească un autovehicul care emana noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau stationare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege.17. Sa circule cu autovehiculul având placutele cu numerele de înmatriculare deteriorate ori neconforme cu standardul.18. Sa săvârşească acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare sau vulgare, sa ameninte cu acte de violenta pe ceilalţi participanţi la trafic, de natura sa provoace indignarea ori sa lezeze demnitatea şi onoarea acestora.19. Sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei.  +  § 11. Transportul de mărfuri şi persoane  +  Articolul 182 (1) Vârsta minima a conducătorului de vehicule angajat în transportul de mărfuri este după cum urmează: a) 18 ani, pentru vehicule sau ansambluri de vehicule, având masa maxima totală autorizata de până la 7,5 tone; b) 21 de ani pentru alte vehicule sau 18 ani dacă persoana în cauza deţine un atestat profesional care să confirme ca a absolvit un curs de calificare pentru conducătorii de vehicule destinate transportului rutier de mărfuri. (2) Conducătorul de vehicul angajat în transportul public de persoane trebuie să aibă cel puţin 21 de ani împliniţi. În cazul în care conducătorul de vehicul angajat în transportul public de persoane circula pe rute care depăşesc 50 de km trebuie să îndeplinească în plus şi una din următoarele condiţii: a) sa fi condus cel puţin un an vehicule cu masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, destinate transportului de mărfuri; b) sa fi condus cel puţin un an vehicule destinate transportului public de persoane pe rute ce nu depăşesc 50 de km, dacă autoritatea competentă considera experienta astfel dobandita ca fiind suficienta; c) să deţină un atestat profesional care să confirme ca a absolvit un curs de calificare pentru conducătorii de vehicule utilizate în transportul public de persoane. (3) Conducătorul vehiculului care efectuează transport de mărfuri sau public de persoane trebuie să respecte, pe lângă condiţiile prevăzute în prezentul regulament, timpii de conducere, de repaus şi de odihnă stabiliţi prin reglementările interne şi internaţionale în vigoare.  +  Articolul 183 (1) Incarcatura unui autovehicul trebuie să fie asezata şi, la nevoie, astfel fixată încât: a) sa nu pună în pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietăţii publice sau private; b) sa nu stânjenească vizibilitatea conducătorului sau sa pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului; c) sa nu fie tarata, sa nu se scurgă ori sa nu cada pe drum; d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii şi placutele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu bratele de conducătorul acestora; e) sa nu provoace zgomot care să jeneze conducătorul, participanţii la trafic ori sa sperie animalele şi sa nu producă praf sau mirosuri pestilentiale. (2) Lanţurile, cablurile, prelatele şi alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecţia încărcăturii trebuie să o fixeze cat mai bine de vehicul şi sa nu constituie, ele însele, un pericol pentru siguranţa circulaţiei. (3) Incarcatura care consta în materiale sau produse ce se pot imprastia în timpul mersului trebuie acoperită cu o prelata. Când incarcatura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixată pentru a nu se deplasa, pe timpul transportului şi a nu depăşi gabaritul vehiculului.  +  Articolul 184Conducătorul autovehiculului şi tramvaiului care efectuează transport public de persoane este obligat: a) sa oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în staţiile semnalizate ca atare, cu excepţia transportului public de persoane în regim de taxi; b) sa deschidă uşile numai după ce autovehiculul a fost oprit în statie; c) sa inchida uşile numai după ce pasagerii au coborat ori au urcat; d) sa repuna în mişcare autovehiculul sau tramvaiul din statie după ce a semnalizat intenţia şi s-a asigurat ca poate efectua, în siguranţa, aceasta manevra.  +  Articolul 185Se interzice călătorilor: a) sa urce, sa coboare, sa ţină deschise ori sa forteze deschiderea uşilor în timpul mersului autovehiculului; b) sa calatoreasca pe scări sau pe părţile exterioare ale caroseriei unui autovehicul; c) sa arunce din autovehicul orice fel de obiecte sau substanţe.  +  § 12. Remorcarea  +  Articolul 186 (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se exceptează autotractorul care poate tracta doua remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localităţile turistice, cu condiţia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m şi sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h. (2) Autobuzul poate tracta numai o remorca pentru bagaje. (3) Motocicleta fără atas, precum şi bicicleta pot tracta o remorca uşoară având o singura axa.  +  Articolul 187Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă: a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile; b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator; c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege; d) elementele de cuplare ale echipamentelor de franare şi de iluminare şi semnalizare luminoasa sunt compatibile; e) caroseriile vehiculelor care compun ansamblul de vehicule nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.  +  Articolul 188 (1) În cazul rămânerii în până a autovehiculelor ori remorcilor, conducătorii acestora sunt obligaţi să le scoată imediat în afară părţii carosabile sau, dacă nu este posibil, să le deplaseze lângă bordura ori acostament, asezandu-le paralel cu axul drumului şi luând măsuri pentru remedierea defectiunilor sau, după caz, de remorcare. (2) Autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate, pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, fără să aibă în funcţiune, obligatoriu pe partea stanga, în faţa, o lumina de intalnire şi, în spate, una de poziţie.  +  Articolul 189 (1) Dacă autovehiculele ori remorcile imobilizate pe partea carosabilă a drumului nu pot fi deplasate, conducătorii acestora sunt obligaţi sa pună în funcţiune luminile de avarie şi sa instaleze triunghiul de presemnalizare. (2) Triunghiul de presemnalizare se instaleaza în spatele vehiculului şi pe aceeaşi banda, la o distanta de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi văzut de conducătorii care se apropie. În localităţi, atunci când circulaţia este intensa, triunghiul de presemnalizare se poate aseza la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât, şi în aceasta situaţie, să poată fi observat din spate. (3) Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducătorul poate folosi, pe timpul nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului. (4) Se interzice folosirea triunghiului de presemnalizare sau a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o ramanere în până în locurile unde oprirea ori staţionarea sunt interzise. (5) În cazul caderii din vehicule, pe partea carosabilă, a unei părţi din incarcatura care constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat sa-l semnalizeze cu unul din mijloacele prevăzute la alin. (1)-(3).  +  Articolul 190 (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli: a) conducătorii autovehiculelor tragator şi, respectiv, remorcat, trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule; b) autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanarii; c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al cărui echipament de franare nu este defect poate fi remorcat cu o legătură flexibila omologata, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibila trebuie fixată la elementul de remorcare cu care este prevăzut autovehiculul tragator; d) conducătorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului tragator. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicată inscripţia "Fără semnalizare", precum şi indicatorul "Alte pericole". (2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părţii din faţa a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nici o persoană. (3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti cu sau fără atas, a autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheaţa sau zapada. Se interzice şi remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a utilajelor agricole. (4) Conducătorul poate impinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaţii deosebite, pe distanţe scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în funcţiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranţa deplasarii celorlalţi participanţi la trafic.  +  § 13. Zona rezidentiala şi pietonala  +  Articolul 191 (1) În zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toată lăţimea părţii carosabile, iar jocul copiilor este permis. (2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa circule cu o viteză maxima de 20 km/h, sa nu staţioneze sau sa parcheze vehiculul în afară spaţiilor anume destinate şi semnalizate ca atare, sa nu stânjenească sau sa împiedice circulaţia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.  +  Articolul 192În zona pietonala, semnalizata ca atare, conducătorul poate intra numai dacă locuieşte în zona sau prestează servicii publice "din poarta în poarta" şi nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stânjenească sau sa împiedice circulaţia pietonilor şi, dacă este necesar, sa oprească.  +  Articolul 193La ieşirea din zonele prevăzute la art. 191 şi 192, conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersectează.  +  Secţiunea a 4-a Reguli pentru alţi participanţi la trafic  +  § 1. Circulaţia bicicletelor  +  Articolul 194 (1) Bicicletele şi, respectiv, ciclomotoarele trebuie să fie conduse pe drumul public numai pe un singur rând. (2) Dacă pe direcţia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi sa circule numai pe aceasta pista. (3) Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile cu circulaţie redusă. (4) Persoana care conduce ciclomotoare pe drumurile publice trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi. (5) Se recomanda ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protecţie omologata.  +  Articolul 195Se interzice conducătorilor vehiculelor prevăzute la art. 194: a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificatia "Accesul interzis bicicletelor"; b) sa invete sa conducă biciclete sau ciclomotoare pe drumurile intens circulate; c) sa circule fără a tine cel puţin o mana pe ghidon şi ambele picioare pe pedale; d) sa circule în paralel, în afară competiţiilor sportive organizate; e) sa circule în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice; f) să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul; g) sa transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani şi numai dacă vehiculul are montat în faţa un suport special; h) sa circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, când exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce pot fi folosite; i) sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic; j) sa circule pe trotuare ori pe aleile din parcuri sau grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stanjenesc circulaţia pietonilor; k) sa circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 17 şi 18; l) sa circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţa sau zapada.  +  § 2. Insotirea animalelor  +  Articolul 196Animalele de povara, de tracţiune ori de calarie, precum şi alte animale izolate sau în turma trebuie să aibă un însoţitor în vârsta de cel puţin 14 ani împliniţi, care să nu aibă afecţiuni de natura sa îi diminueze capacitatile psihomotorii.  +  Articolul 197 (1) Animalele de povara, de tracţiune ori de calarie, precum şi animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrăzi, pe drumurile naţionale, în municipii şi oraşe, precum şi pe drumurile la începutul cărora exista indicatoare care le interzic accesul, cu excepţia animalelor de calarie aparţinând poliţiei şi jandarmeriei. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), administratorul drumului public este obligat sa amenajeze drumuri laterale destinate circulaţiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege. (3) Dacă turmele sau grupurile mai mici de animale nu pot fi conduse decât pe trasee în care se includ şi drumuri modernizate, acestea trebuie transportate în vehicule special amenajate. (4) Animalele pot fi conduse şi pe drumurile publice, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (3), dacă în sensul de mers nu exista o alta cale care poate fi folosită. (5) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele şi insotitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul din partea stanga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu exista, cat mai aproape de marginea din stanga a părţii carosabile.  +  Articolul 198Persoana prevăzută la art. 196 este obligată: a) sa ia măsurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu împiedice circulaţia celorlalţi participanţi la trafic; b) sa fractioneze turma în grupuri compacte şi de dimensiuni reduse, lăsând între ele intervale suficient de mari pentru a permite depăşirea lor de către ceilalţi participanţi la trafic; c) sa nu lase nesupravegheate animalele; d) să asigure traversarea drumurilor naţionale numai prin locurile special amenajate; e) sa poarte, pe timpul nopţii sau în orice alte situaţii când vizibilitatea este redusă, un dispozitiv cu lumina vizibila din ambele direcţii; f) sa nu organizeze şi sa nu participe la intreceri cu animale, pe drumurile publice.  +  § 3. Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animala şi a celor trase sau impinse cu mana  +  Articolul 199Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculul cu tracţiune animala trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 19, să fie înregistrat şi să aibă un conducător în vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi, care să nu aibă afecţiuni de natura sa îi diminueze capacitatile psihomotorii.  +  Articolul 200 (1) Vehiculul cu tracţiune animala nu poate fi condus pe autostrăzi, drumuri naţionale, în municipii, precum şi pe drumurile la începutul cărora exista indicatoare care îi interzic accesul. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), administratorul drumului public este obligat sa amenajeze drumuri laterale destinate circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animala, potrivit competentelor stabilite prin lege.  +  Articolul 201Conducătorul vehiculului cu tracţiune animala este obligat: a) sa cunoască şi să respecte semnificatia semnalelor, indicatoarelor şi marcajelor rutiere; b) sa conducă animalele astfel încât acestea sa nu constituie un pericol pentru el şi ceilalţi participanţi la trafic; c) sa oprească sau sa staţioneze numai pe acostament, iar în lipsa acestuia, în afară părţii carosabile. Pe timpul opririi sau stationarii, animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea sa nu poată intra pe partea carosabilă.  +  Articolul 202 (1) Se interzice conducătorului vehiculului cu tracţiune animala: a) sa circule fără să aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul aplicată placuta cu numărul de înregistrare; b) sa conducă în timp ce se găseşte sub influenţa băuturilor alcoolice; c) sa schimbe direcţia de mers fără a semnaliza cu bratul şi a se asigura ca din faţa sau din spate nu circula vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasarii; d) sa circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără ca vehiculul să aibă în faţa un dispozitiv cu lumina alba sau galbena şi în spate un dispozitiv cu lumina roşie, amplasate pe partea laterala stanga, ori un dispozitiv cu lumina vizibila din ambele direcţii; e) sa părăsească vehiculul sau animalele ori sa doarma în timpul mersului; f) sa transporte obiecte care depăşesc în lungime, latime sau înălţime vehiculul, dacă incarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare roşie, iar noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încărcăturii; g) sa circule cu animale ce însoţesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate la partea din spate a vehiculului sau cat mai aproape de partea dreaptă a acestuia; h) să între cu vehiculul murdar de noroi pe drumurile modernizate sau pietruite; i) sa transporte în vehicule persoane aflate în picioare; j) sa abandoneze vehiculul pe drumurile publice. (2) Conducătorul de trasura care efectuează transport public de persoane este obligat sa circule în condiţiile stabilite în licenta de autoritatea competentă.  +  Articolul 203Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor trase sau impinse cu mana se face, de regula, pe trotuare sau acostament, iar în lipsa acestora, numai pe partea stanga a drumului şi nu poate fi încredinţată minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi nici celor care au afecţiuni de natura să le diminueze capacitatile psihomotorii.  +  Articolul 204Se interzice conducătorului vehiculului tras sau impins cu mana: a) sa circule pe autostrăzi; b) sa circule pe drumurile naţionale, atunci când în afară părţii carosabile exista spaţiu pentru circulaţia acestora sau drumuri laterale; c) sa circule, pe timp de noapte ori ziua când vizibilitatea este redusă, pe partea stanga a drumului fără să aibă asupra sa o sursa de lumina vizibila din ambele direcţii; d) sa traverseze drumurile publice prin alte locuri decât cele prevăzute pentru pietoni.  +  § 4. Circulaţia pietonilor  +  Articolul 205 (1) Pietonii trebuie să circule numai pe trotuare sau pe pistele special amenajate. (2) În afară localităţilor, pietonul trebuie să circule pe potecile laterale sau acostamentele drumurilor publice, iar în lipsa acestora, cat mai aproape de marginea din stanga părţii carosabile, în sensul lui de mers. (3) Traversarea drumului public de către pieton se face perpendicular pe axul acestuia, numai prin locurile marcate ori/şi semnalizate cu indicatoare, iar în localităţi, în lipsa acestora, pe la coltul strazii, după ce s-a asigurat ca o poate face în siguranţa pentru el şi ceilalţi participanţi la trafic. (4) Dispoziţiile referitoare la pietoni se aplică şi persoanelor care imping sau trag un vehicul pentru copii, bolnavi ori infirmi, celor care se deplaseaza pe lângă o bicicleta sau ciclomotor şi persoanelor cu handicap locomotor care se deplaseaza într-un scaun rulant acţionat de ei înşişi ori care circulă cu viteza redusă, precum şi celor care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile.  +  Articolul 206Se recomanda ca, pe timp de noapte, pietonul care circulă pe partea carosabilă a drumului sa poarte, aplicate pe îmbrăcăminte, accesorii reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina vizibila din ambele sensuri.  +  Articolul 207Se interzice pietonilor: a) sa circule pe autostrăzi; b) sa circule pe partea carosabilă a drumului public dacă exista amenajări rutiere destinate circulaţiei acestora; c) sa traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise ori prin locurile permise, în fuga şi/sau fără să se asigure; d) sa prelungească timpul de traversare a drumului public, sa întârzie ori să se oprească fără motiv; e) sa ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei; f) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 208 (1) Persoanele care se deplaseaza pe drumul public în grupuri organizate şi coloanele militare trebuie să circule grupate câte doua sau, după caz, câte trei, pe partea stanga a părţii carosabile, în sensul lor de mers. (2) Persoanele care formează un cortegiu sunt obligate sa circule pe partea dreaptă a drumului, ocupand cel mult o bandă de circulaţie, în sensul lor de mers.  +  Articolul 209Conducătorii grupurilor organizate care se deplaseaza pe partea carosabilă a drumului sunt obligaţi: a) sa formeze coloana din cel mult două persoane în rând, cu excepţia manifestatiilor sau a defilarilor; b) să asigure semnalizarea prezentei pe drum a grupului, ziua, în randurile din faţa şi din spate cu stegulete roşii, iar noaptea sau ziua când vizibilitatea este redusă, cu o sursa de lumina alba sau galbena, purtata de o persoană aflată în partea din dreapta faţa a grupului, şi o sursa de lumina roşie, purtata de o persoană aflată în partea din dreapta spate, vizibila din spatele grupului, sau o sursa de lumina galbena vizibila din ambele direcţii, purtata de o persoană aflată în flancul din dreapta grupului; c) sa fractioneze grupul, dacă mărimea acestuia împiedica depăşirea lui de către vehiculele care circulă din faţa ori traversarea în siguranţa a unei cai ferate; d) sa supravegheze permanent deplasarea coloanei, pentru a nu stanjeni circulaţia vehiculelor; e) sa nu admită mersul în cadenta la trecerea peste poduri.  +  Secţiunea a 5-a Circulaţia pe autostrăzi  +  Articolul 210 (1) Se interzice pe autostrăzi circulaţia autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, cu excepţia celor autorizate, tractoarelor şi maşinilor autopropulsate, precum şi a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h. (2) De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele şi competitiile sportive de orice fel, precum şi cortegiile.  +  Articolul 211 (1) Conducătorii de autovehicule care intra pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima banda a autostrazilor şi sa nu stânjenească în nici un fel circulaţia acestora. (2) Conducătorii care urmează sa părăsească autostrada sunt obligaţi sa semnalizeze din timp şi să se angajeze pe banda de ieşire (de decelerare).  +  Articolul 212Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se desfăşoară numai pe banda din partea dreaptă a autostrazii.  +  Articolul 213 (1) Pe autostrăzi se interzice: a) circulaţia pe banda de urgenta; b) abandonarea autovehiculelor; c) remorcarea autovehiculelor rămase în până dincolo de cea mai apropiată ieşire de pe autostrada ori intrarea pe autostrada cu un autovehicul remorcat; d) efectuarea manevrei de întoarcere sau mers înapoi ori intrarea în zona mediana, inclusiv pe racordurile dintre cele doua părţi carosabile; e) staţionarea ori parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate prin indicatoare. În cazul imobilizarii fortuite, conducătorii sunt obligaţi sa scoată autovehiculele pe banda de urgenta, iar dacă nu o pot face, să le semnalizeze imediat prezenta. (2) Deplasarea şi imobilizarea voluntara pe banda de urgenta sunt permise autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă numai în cazurile când circulaţia pe celelalte benzi este blocata.  +  Capitolul 6 Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase  +  § 1. Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite  +  Articolul 214Autovehiculul care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşeşte masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale, poate circula pe drumul public numai în baza autorizaţiei speciale emise de administratorul acestuia.  +  Articolul 215 (1) Autovehiculul care depăşeşte masa şi/sau gabaritul trebuie echipat cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare: a) o placuta de identificare reflectorizanta, având fondul alb şi chenarul roşu, montata la partea din stanga faţa; b) un marcaj reflectorizant aplicat la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cat mai aproape de marginile laterale, format din benzi alternante albe şi roşii, descendente către exterior, dacă lăţimea autovehiculului depăşeşte 2,5 m; c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibila din faţa, din spate şi din ambele părţi laterale, precum şi catadioptri de culoare galbena montati pe părţile laterale la distanta de 1,5 m între ei; d) lumini montate pe părţile laterale extreme ale încărcăturii ori vehiculului care depăşeşte lăţimea de 2,5 m, care trebuie să funcţioneze concomitent cu luminile de poziţie, precum şi un catadioptru. (2) Pe autostrăzi autovehiculul care, cu sau fără incarcatura, depăşeşte lăţimea de 3,5 m trebuie urmat de un autovehicul de însoţire. Pe celelalte drumuri publice autovehiculul cu lăţimea între 3,5 m şi 5 m trebuie însoţit în faţă de un autovehicul, iar cel cu lăţimea mai mare de 5 m, de doua autovehicule care să circule unul în faţa şi celălalt în spate. Autovehiculul de însoţire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare şi să aibă montata, în funcţie de locul ocupat la însoţire, la partea din faţa sau din spate, placuta de identificare prevăzută la alin. (1) lit. a). (3) Conducătorul autovehiculului cu masa şi/sau gabaritul depăşite, precum şi conducătorii autovehiculelor de însoţire sunt obligaţi sa pună şi sa menţină în funcţiune semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, pe toată perioada deplasarii pe drumul public.  +  Articolul 216Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite: a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depăşeşte lăţimea, înălţimea, lungimea sau masa în sarcina admise; b) când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţa sau zapada.  +  § 2. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase  +  Articolul 217Autovehiculul care transporta mărfuri sau produse periculoase trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice şi de agreare stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.  +  Articolul 218Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai pe traseele stabilite de autoritatea competentă şi se comunică poliţiei din localităţile pe raza cărora se derulează transportul.  +  Articolul 219 (1) Mărfurile şi produsele periculoase se transporta numai cu autovehicule special amenajate, purtând semne distinctive de identificare şi în condiţiile stabilite prin normele legale în vigoare. (2) Mărfurile şi produsele prevăzute la alin. (1) pot fi însoţite pe tot parcursul de persoane care să cunoască bine caracteristicile acestora, iar conducătorul trebuie să aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege şi sa cunoască normele referitoare la transportul şi la manipularea încărcăturii. (3) În cabina autovehiculului care transporta mărfuri sau produse periculoase pot fi transportate numai persoanele autorizate. (4) Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se imprastie pe drum, conducătorul este obligat sa oprească imediat, sa ia măsuri de avertizare a celorlalţi conducatori care circulă pe drumul public şi a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la indemana şi sa anunţe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliţie.  +  Articolul 220Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase: a) sa provoace socuri autovehiculului în mers; b) sa fumeze în timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de 50 m de autovehicul; c) sa lase autovehiculul şi incarcatura fără supravegherea sa, a insotitorului ori a unei alte persoane calificate; d) sa remorcheze un vehicul rămas în până; e) să urmeze alte trasee sau sa staţioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum şi pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte; f) sa transporte alte incarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului; g) să permită prezenta în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducător, a insotitorilor sau a celor care incarca ori descarca mărfurile sau produsele transportate; h) să între pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul; i) sa păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confectionate în acest scop.  +  Capitolul 7 Obligaţii în caz de accident  +  Articolul 221Accidentul de circulaţie este evenimentul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori cel puţin un vehicul a fost avariat sau au rezultat alte pagube materiale; c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.  +  Articolul 222 (1) Conducătorul vehiculului implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane sau în orice alt accident de circulaţie care, prin urmări, constituie o faptă prevăzută de legea penală este obligat: a) sa oprească, sa anunţe imediat poliţia, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului şi sa nu părăsească locul faptei; b) sa nu schimbe poziţia vehiculelor ori a obiectelor rămase la locul faptei şi care provin din accident decât atât cat se impune pentru evitarea agravarii consecinţelor accidentului; c) sa transporte răniţii la cea mai apropiată unitate sanitară, în lipsa altor mijloace de transport, după care să revină imediat la locul accidentului. Conducătorul care a transportat răniţii trebuie să se legitimeze şi sa comunice numărul de înmatriculare al vehiculului unităţii sanitare; d) sa nu consume băuturi alcoolice, substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea evenimentului, până la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat şi/sau recoltarea probelor biologice. (2) Unitatea sanitară la care a fost transportată persoana ranita într-un accident de circulaţie este obligată sa anunţe de îndată poliţia despre accident. (3) Conducătorilor de vehicule implicaţi în accidente de circulaţie li se recolteaza în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare şi aceştia se trimit pentru examinare medicală la o unitate sanitară autorizata. (4) Victimelor accidentelor de circulaţie li se recolteaza în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. (5) Dacă în accident a fost angajat un autovehicul dintre cele prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, conducătorul acestuia este obligat sa anunţe de îndată unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, urmând ca după terminarea misiunii să se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare. (6) Orice persoană care este implicata sau are cunoştinţa despre producerea unui accident de circulaţie soldat cu moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, precum şi atunci când în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase, este obligată sa anunţe de îndată poliţia apelând numărul unic pentru urgente 112 şi sa transporte persoanele accidentate la cea mai apropiată unitate sanitară, numai dacă prin aceasta nu se agravează starea de sănătate a victimelor.  +  Articolul 223 (1) Conducătorii implicaţi în accidente în urma cărora au rezultat numai pagube materiale şi care nu constituie fapte prevăzute de legea penală sunt obligaţi: a) sa scoată imediat vehiculele în afară părţii carosabile ori, dacă nu este posibil şi nici nu pot să îşi continue circulaţia, să le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta; b) sa anunţe imediat unitatea de poliţie competenţa pe raza căreia s-a produs evenimentul; c) să se prezinte la unitatea de poliţie competenţa pe raza căreia s-a produs accidentul, în termenul comunicat de aceasta, care nu poate depăşi 48 de ore de la producerea accidentului, pentru întocmirea documentelor de constatare, care se eliberează numai în baza declaraţiilor scrise ale celor implicaţi; d) să solicite unităţii de poliţie competente eliberarea autorizaţiei de reparatie. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. d) revine şi deţinătorilor de vehicule avariate în alte împrejurări decât în circulaţia pe drumurile publice.  +  Capitolul 8 Circulaţia în trafic internaţional  +  Articolul 224 (1) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în România care circulă în trafic internaţional trebuie să aibă la partea din spate simbolul "RO" de forma ovala, cu dimensiunile de 175/115 mm, şi scrisul de culoare neagra pe fond alb, cu dimensiunile de 80/10 mm, plasat în mijlocul simbolului oval. (2) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în străinătate care circulă în România trebuie să poarte în partea din spate simbolul statului în care sunt înmatriculate. (3) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice din România dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala numai pentru perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă (carte verde).  +  Articolul 225 (1) Permisul de conducere eliberat de autorităţile române este valabil în circulaţia internationala pe teritoriul statelor care au aderat la Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România. (2) Pentru a circula pe teritoriul statelor care nu au aderat la convenţia prevăzută la alin. (1), posesorii permiselor de conducere eliberate de autorităţile române trebuie să aibă şi un permis de conducere internaţional, eliberat de Automobil Clubul Roman. (3) Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă poseda permis valabil, eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv, după modelul stabilit în convenţia prevăzută la alin. (1), sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate. (4) Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în România, care poseda permise de conducere eliberate de autorităţile statelor care nu sunt semnatare ale convenţiei prevăzute la alin. (1), pot conduce autovehicule numai dacă permisele naţionale valabile sunt însoţite de permise de conducere internaţionale valabile, eliberate de asociaţii afiliate la Federaţia Internationala a Automobilului ori la Alianta Internationala de Turism.  +  Capitolul 9 Sancţiuni contravenţionale.Amenzi contravenţionale şi puncte de penalizare  +  Articolul 226Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 20, art. 22 alin. (2) şi (3), art. 44 alin. (1) şi (2), art. 50 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi g), art. 68, art. 92, art. 102 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 126 alin. (1) şi (2), art. 127 alin. (3), art. 133, art. 142 alin. (1) şi (2), art. 144, art. 146, art. 147, art. 153 alin. (1), (2) şi (4)-(6), art. 160, art. 161, art. 171 alin. (1) şi (2), art. 178, art. 180 pct. 1-5, 12, 15, 16 şi 18, art. 181 pct. 5, 12 şi 14, art. 184, art. 185, art. 197 alin. (3) şi (4), art. 198, art. 204, art. 205, art. 207-209 şi art. 212, cu avertisment sau cu amendă de la 500.000 lei la 700.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 17-19, art. 42, art. 50 alin. (2) lit. e), art. 51 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (2), art. 82 alin. (2), art. 84 alin. (1), art. 87 alin. (2), art. 106 alin. (2)-(4), art. 117 alin. (1) lit. c) şi d), art. 125, art. 127 alin. (2), art. 130-132, art. 134, art 135 alin. (2) teza a 2-a şi alin. (3), art. 136, art. 137 alin. (1)-(3), art. 138-140, art. 143 alin. (1) şi (3), art. 145, art. 154 alin. (1), art. 157, art. 158, art. 163, art. 164, art. 165, art. 173, art. 176 alin. (1), art. 179, art. 180 pct. 8, 10, 11 şi 14, art. 181 pct. 2, 3, 7, 8, 9, 13, 17 şi 19, art. 188, art. 189, art. 190 alin. (1) lit. b)-d) şi alin. (2)-(4), art. 191 alin. (2), art. 192, art. 194 alin. (1), (2) şi (4), art. 195, art. 197 alin. (5), art. 200-202, art. 211 şi art. 215, cu avertisment sau cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (1), art. 67 alin. (2), art. 82 alin. (3), art. 87 alin. (1), art. 88, art. 117 alin. (2), art. 127 alin. (1), art. 128, art. 135 alin. (4), art. 137 alin. (4), art. 162, art. 174, art. 177 alin. (1), art. 180 pct. 6, 9, 13 şi 17, art. 181 pct. 4, 6, 10, 11, 15, 16 şi 18, art. 183, art. 187, art. 197 alin. (1), art. 210, art. 213, art. 214 şi art. 216, cu amendă de la 700.000 lei la 1.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 14, art. 40 lit. b), art. 49, art. 50 alin. (2) lit. h), art. 74, art. 83 alin. (2), art. 119 alin. (3), art. 120 alin. (2), art. 143 alin. (2), art. 175, art. 180 pct. 7 şi art. 222 alin. (1), (2), (5) şi (6), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 37, art. 39 alin. (4), art. 47 alin. (1), art. 50 alin. (2) lit. a), c), f) şi i), art. 67 alin. (1), art. 117 alin. (1) lit. a) şi b), art. 120 alin. (1), art. 135 alin. (1), art. 167, art. 170 alin. (2), art. 171 alin. (3), art. 176 alin. (2), art. 193 şi art. 223, cu amendă de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 50 alin. (2) lit. d), art. 55 alin. (2), art. 120 alin. (3), art. 121, art. 149-152, art. 170 alin. (1) şi art. 172 alin. (2), cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei.  +  Articolul 227 (1) Săvârşirea de către conducătorii de autovehicule şi tramvaie a contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament sau în ordonanţa de urgenţă atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: a) pentru fiecare dintre contravenţiile prevăzute la art. 226 lit. c), 2 puncte de penalizare; b) pentru fiecare dintre contravenţiile prevăzute la art. 226 lit. d) din prezentul regulament şi pentru cea de la art. 91 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, 3 puncte de penalizare; c) pentru fiecare dintre contravenţiile prevăzute la art. 226 lit. e) din prezentul regulament şi cea de la art. 90 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, 4 puncte de penalizare; d) pentru fiecare dintre contravenţiile prevăzute la art. 226 lit. f), 6 puncte de penalizare, cu excepţia contravenţiei săvârşite prin încălcarea prevederilor art. 7. (2) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce atrage anularea punctelor de penalizare cumulate până la data săvârşirii faptei pentru care s-a dispus sancţiunea contravenţională complementara.  +  Articolul 228 (1) Neîndeplinirea de către administratorii drumurilor publice ori de către executanţii de lucrări pe acestea şi, după caz, de către administratorii căilor ferate a obligaţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor art. 5, art. 30 alin. (3), (4) şi (5), art. 33 alin. (1) şi (2), art. 48 alin. (2), art. 51 şi art. 65 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă şi ale art. 2, art. 3 alin. (2), (3) şi (4), art. 4, art. 5, art. 6, art. 41 alin. (3), art. 97 alin. (1) şi (4), art. 100 alin. (2), art. 108-110, art. 111 alin. (1), art. 113 alin. (1), art. 115, art. 155 alin. (2), art. 159, art. 172 alin. (1) şi art. 197 alin. (2) din prezentul regulament constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Cu amenda prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi deţinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare luminoasa sau sonora, cu excepţia autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi a mijloacelor tehnice de detectare a aparatelor radar sau a dispozitivelor antiradar.  +  Articolul 229 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 226 şi 228 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenientul poate achită, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 226 şi 228, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Capitolul 10 Sancţiuni contravenţionale complementare  +  Secţiunea 1 Reţinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare  +  § 1. Reţinerea permisului de conducere  +  Articolul 230Permisul de conducere se retine în următoarele situaţii: a) când titularul a cumulat cel puţin 15 puncte de penalizare într-un an; b) când titularul a cumulat cel puţin 10 puncte de penalizare în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare; c) când titularul se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (3) şi (4) şi la art. 81 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă; d) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 178 sau 184 din Codul penal, dacă acestea au fost comise ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice; e) când prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă împotriva titularului acestuia s-a dispus interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) ori art. 112 lit. c) din Codul penal; f) când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă, iar procurorul sau instanţa de judecată a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul penal; g) deţinătorul nu a preschimbat permisul de conducere, emis anterior datei de 1 decembrie 1996, cu ultimul model aflat în uz; h) la schimbarea numelui ori a domiciliului titularului; i) când titularul a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizata; j) când prezintă modificări, ştersături, adaugari ori se afla, în mod nejustificat, asupra altei persoane; k) când este deteriorat; l) când titularul a săvârşit una dintre contravenţiile prevăzute la art. 231.  +  Articolul 231 (1) Permisul de conducere se retine de către poliţie o dată cu constatarea faptei, potrivit art. 98 lit. d) din ordonanţa de urgenţă, în următoarele cazuri: a) conducerea unui autovehicul sau tramvai sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor ori produselor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora, dacă este constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate; b) conducerea vehiculului cu defectiuni tehnice grave la sistemul de franare sau la mecanismul de direcţie, dacă sunt constatate de poliţie împreună cu specialiştii instituţiilor abilitate; c) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate; d) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. a) şi b) din prezentul regulament; e) nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea ori atasarea la o astfel de coloana; f) neoprirea la semnalul regulamentar al politistului, în scopul sustragerii de la control, dacă a fost necesară urmărirea pentru oprire; g) nerespectarea semnificatiei culorii roşii a semaforului, a regulilor privind prioritatea de trecere ori a celor de depasire, dacă prin aceasta s-a produs un accident. h) neanuntarea şi/sau neprezentarea la unitatea de poliţie competenţa, în 48 de ore de la implicarea într-un accident, dacă acesta a avut ca urmare pagube materiale. (2) O dată cu reţinerea permisului de conducere, titularului i se eliberează o dovadă inlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), f) şi h), când aceasta se eliberează fără drept de circulaţie.  +  Articolul 232 (1) În cazul producerii unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea grava a integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane sau distrugerea unuia sau mai multor vehicule, permisul de conducere se retine o dată cu constatarea faptei, titularului acestuia eliberandu-i-se o dovadă inlocuitoare fără drept de circulaţie, dacă din primele cercetări rezultă ca evenimentul s-a produs din cauza nerespectării de către acesta a unei reguli de circulaţie. (2) Permisul de conducere nu se retine în cazurile prevăzute la alin. (1), dacă din primele cercetări rezultă ca titularul acestuia nu a încălcat nici o regulă de circulaţie. (3) În cazurile prevăzute de art. 81 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă permisul de conducere se retine de către poliţie o dată cu identificarea autorului, iar în situaţia în care împotriva titularului s-a luat măsura de siguranţă prevăzută la art. 112 lit. c) din Codul penal ori pedeapsa complementara prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal, pe data luării la cunoştinţa despre hotărâre de către poliţie conducătorului de autovehicule i se eliberează dovada inlocuitoare fără drept de circulaţie.  +  Articolul 233 (1) În situaţia săvârşirii unor fapte ce întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni la regimul circulaţiei care atrag sancţiunea contravenţională complementara de anulare a permisului de conducere, cu excepţia celor prevăzute la art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (3), art. 79 alin. (1) şi (4), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1) şi la art. 84 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, politistul retine permisul de conducere, eliberand titularului o dovadă inlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile. (2) Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei specializate, din 30 în 30 de zile, în baza unui document eliberat de procurorul care efectuează urmărirea penală sau de cel care exercită supravegherea cercetării penale, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, iar în cursul judecaţii, de către instanţa sesizată cu judecarea cauzei.  +  Articolul 234Dovada inlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile şi în situaţiile prevăzute la art. 230 lit. g), h) şi k).  +  Articolul 235Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementara de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada inlocuitoare a acestuia pentru o faptă săvârşită anterior, aflată în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentată şi i se eliberează o noua dovada, cu valabilitate până la 15 zile, fără a se depăşi însă termenul de valabilitate al primei dovezi.  +  § 2. Reţinerea atestatului profesional  +  Articolul 236 (1) Atestatul profesional se retine atunci când se constata faptul ca valabilitatea acestuia a expirat. (2) Reţinerea atestatului profesional se dispune de către agentul constatator şi se trimite autorităţii care l-a eliberat. (3) Reţinerea atestatului se consemnează în procesulverbal de constatare a contravenţiei.  +  § 3. Reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare  +  Articolul 237 (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculelor şi tramvaielor se retine în următoarele situaţii: a) inspecţia tehnica periodică a expirat; b) în autovehicul este instalat un mijloc tehnic de detectare a prezentei aparatelor radar sau dispozitiv antiradar; c) autovehiculul are montate mijloace speciale de avertizare luminoasa şi sonora, cu încălcarea prevederilor legale; d) nerespectarea regulilor referitoare la transportul produselor periculoase; e) avariile existente la autovehicul nu au fost reparate în termenul prevăzut la art. 181 pct. 19; f) dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare, sunt defecte sau lipsa, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate; g) sistemele de franare sunt defecte; h) mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise; i) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului, prezintă taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă; j) zgomotul în mers sau stationare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul; k) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; l) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; m) autovehiculul are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competentă; n) autovehiculul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afişe, reclame publicitare sau înscrisuri de natura a conferi libera trecere, acces sau prioritate în circulaţia pe drumurile publice; o) autovehiculul are aplicate folii sau accesorii pe parbriz, luneta ori geamurile laterale, care restrang sau estompeaza vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cat şi din exterior, sau care împiedica ori diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasa ori citirea numărului de înmatriculare; p) autovehiculul prezintă scurgeri de carburant sau lubrifiant; r) placutele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate; s) datele din certificatul de înmatriculare sau înregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului; t) vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în condiţiile prezentului regulament, caz în care se reţin şi placutele cu numerele de înmatriculare. Acestea se remit titularului certificatului de înmatriculare; u) deţinătorul nu face dovada încheierii asigurării auto de răspundere civilă; v) în cazul nerespectării prevederilor art. 39 alin. (4); w) deţinătorul nu a preschimbat certificatul de înmatriculare, emis anterior datei de 1 ianuarie 1998, cu ultimul model aflat în uz. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) certificatul de înmatriculare nu se retine dacă conducătorul autovehiculului sau tramvaiului remediaza pe loc deficientele constatate, caz în care se aplică numai sancţiunea contravenţională. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), g), h), p), r), t) şi u), în locul certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se eliberează dovada inlocuitoare fără drept de circulaţie.  +  Articolul 238Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie deţinătorului vehiculului la încetarea motivului pentru care documentul a fost reţinut.  +  Articolul 239Când conducătorul este depistat în trafic conducand un vehicul având dovada inlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare fără valabilitate sau cu valabilitatea expirată, politistul aplica şi măsura reţinerii plăcuţelor cu numerele de înmatriculare sau înregistrare, până la încetarea motivului pentru care documentul a fost retras.  +  Articolul 240 (1) Pentru cazurile prevăzute la art. 237 lit. d) politistul ia măsuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat, retinand certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) politistul este obligat sa anunţe de îndată unitatea de poliţie din care face parte pentru a se stabili, împreună cu unităţile de pompieri şi de apărare civilă, destinaţia finala pentru parcarea autovehiculului.  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie  +  Articolul 241 (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se aproba, în cazurile prevăzute de art. 230 lit. a) şi b), de către autorităţile prevăzute la art. 88 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, în raza cărora domiciliază titularul permisului, iar în cele prevăzute la art. 230 lit. f) şi art. 231 alin. (1), de către aceleaşi autorităţi pe raza cărora contravenientul a săvârşit fapta, la propunerea politistului care a constatat contravenţia. (2) În cazul concursului de contravenţii care atrag şi puncte de penalizare, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se stabileşte după cum urmează: a) pe o perioadă de 30 de zile, dacă punctele prevăzute pentru fiecare contravenţie, insumate cu punctele din evidenta, totalizează 15 puncte; b) pe o perioadă de 60 de zile, dacă punctele prevăzute pentru fiecare contravenţie, insumate cu punctele din evidenta, totalizează între 16 şi 20 de puncte; c) pe o perioadă de 90 de zile, dacă punctele prevăzute pentru fiecare contravenţie, insumate cu punctele din evidenta, totalizează peste 20 de puncte. (3) În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a hotărât suspendarea dreptului de a conduce, de către o autoritate străină competenţa, pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997, şeful direcţiei de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române aproba suspendarea exercitării dreptului de a conduce. (4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (3), nu poate depăşi 90 de zile.  +  Articolul 242Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai puţin de 30 de zile, dacă titularul permisului absolvă un curs de siguranţă rutiera organizat de o şcoala de conducatori de autovehicule autorizata, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, precum şi în situaţia când fapta a fost urmărită ca infracţiune, iar procurorul sau instanţa de judecată a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul penal, cu condiţia sa nu mai fi beneficiat de o astfel de măsura în ultimii 3 ani.  +  Secţiunea a 3-a Restituirea permisului de conducere  +  Articolul 243Permisul de conducere se restituie titularului, la cererea acestuia, când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute de art. 100 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 244Permisul de conducere se restituie titularului de către autoritatea competentă pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa, în cazul străinilor, când perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce a expirat. În aceasta situaţie titularul permisului de conducere intră în posesia documentului prezentând dovada inlocuitoare a acestuia, în original, precum şi actul de identitate.  +  Articolul 245 (1) Permisul de conducere se restituie titularului de către autoritatea competentă care a reţinut documentul: a) când, în condiţiile art. 88 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, s-a hotărât ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda; b) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal; c) în baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale; d) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus achitarea; e) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) cererea de restituire a permisului de conducere trebuie să fie însoţită de documente care să ateste una dintre situaţiile pentru care se restituie documentul, de dovada inlocuitoare a acestuia şi de actul de identitate al solicitantului. (3) Permisul de conducere se restituie şi în cazul în care contravenientul a exercitat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în condiţiile prevăzute de lege, iar instanţa de judecată nu a soluţionat cauza ori hotărârea judecătorească a rămas definitivă după 1 an de zile de la introducerea plângerii, situaţii în care intervine termenul de prescripţie a executării sancţiunii.  +  Secţiunea a 4-a Anularea permisului de conducere  +  Articolul 246 (1) Anularea permisului de conducere se dispune de către autorităţile prevăzute la art. 101 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pe raza cărora s-a petrecut fapta sau de către aceleaşi autorităţi, pentru faptele constatate de poliţiştii din subordine, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 101 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul prevăzut în alin. (2) din acelaşi act normativ. (2) Anularea permisului de conducere se dispune de către direcţia poliţiei specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsura de către o autoritate străină competenţa, pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin convenţia prevăzută la art. 241 alin. (3).  +  Articolul 247 (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat va fi încunoştinţată în scris despre măsura luată, în termen de cel mult 5 zile de la luarea hotărârii. (2) Împotriva hotărârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce acţiune în justiţie, în contenciosul administrativ, potrivit legii.  +  Articolul 248Hotărârea asupra anulării se înscrie în evidentele Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura teritorială de specialitate care a eliberat permisul de conducere.  +  Secţiunea a 5-a Obţinerea unui nou permis de conducere  +  Articolul 249Persoana al carei permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 103 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 250Dosarul de examinare trebuie să cuprindă, pe lângă documentele prevăzute la art. 57: a) cererea de prezentare la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat; b) copia hotărârii judecătoreşti rămase definitivă; c) dovada ca a absolvit un curs de legislaţie rutiera şi conduita preventivă organizat de o şcoala de conducatori de autovehicule autorizata.  +  Secţiunea a 6-a Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor  +  Articolul 251 (1) Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor se dispune de către politisti, prin acelaşi proces-verbal de constatare a contravenţiei, o dată cu aplicarea sancţiunii amenzii. (2) Sunt supuse confiscării: a) mijloacele speciale de avertizare luminoasa şi sonora deţinute, montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)-(4) din ordonanţa de urgenţă; b) mijloacele tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar şi a dispozitivelor antiradar.  +  Secţiunea a 7-a Imobilizarea vehiculului  +  Articolul 252Imobilizarea unui vehicul consta în scoaterea acestuia în afară părţii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, ca urmare a săvârşirii de către conducătorul acestuia a unei fapte prevăzute la art. 104 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi punerea acestuia în imposibilitate de mişcare de către persoanele autorizate, conform normelor legale, prin folosirea unor dispozitive tehnice sau alte mijloace de reţinere.  +  Articolul 253 (1) Imobilizarea vehiculelor se dispune prin proces-verbal de către poliţist. (2) Imobilizarea nu se dispune atunci când vehiculul poate fi repus în circulaţie de către un alt conducător calificat indicat de persoana vinovata sau de către proprietar, precum şi atunci când cauzele care impuneau luarea acestei măsuri au fost inlaturate pe loc. (3) Efectele imobilizarii încetează în momentul în care au fost inlaturate motivele care au dus la luarea acestei măsuri şi se dispune de către agentul constatator sau şeful acestuia.  +  Articolul 254 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către politisti, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră. (2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi fără oprirea contravenientului, precum şi în lipsa acestuia, dacă săvârşirea contravenţiilor este probată cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea poliţiei. (3) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 226 şi 228, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. sau la Trezoreria Ministerului Finanţelor Publice, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal.  +  Capitolul 11 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 255Sistemul cu puncte penalizatoare se pune în aplicare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 256În desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor, poliţia poate solicita sprijinul unor conducatori de autovehicule care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.  +  Articolul 257Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile şi noile categorii se face după cum urmează: a) categoria G cu categoria A; b) categoria A cu categoria A; c) categoria B cu categoria B; d) categoria C cu categoria C; e) categoria D cu categoria D; f) categoriile C, E şi/sau C + E cu categoria CE; g) categoriile B, C, E şi/sau B + E şi C + E cu categoriile BE şi CE; h) categoriile C, D, E şi/sau C + E şi D + E cu categoriile CE şi DE; i) categoriile B, C, D, E şi/sau B + E, C + E şi D + E cu categoriile BE, CE şi DE; j) categoria F cu categoria Tr; k) categoria H cu categoria Tb; l) categoria I cu categoria Tv.  +  Articolul 258 (1) Poliţia asigura insotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei. (2) Se însoţesc cu echipaje ale poliţiei demnitari români sau oficialitati străine cu funcţii similare acestora, după cum urmează: a) preşedintele României; b) preşedintele Senatului; c) preşedintele Camerei Deputaţilor; d) primul-ministru al Guvernului. (3) În situaţii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenta, pot beneficia de insotirea cu echipaje de poliţie şi miniştrii din Guvernul României sau omologi din străinătate aflaţi în vizita oficială în România, precum şi şefii misiunilor diplomatice, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare. (4) Beneficiază de însoţire şi candidaţii la funcţia de Preşedinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localităţilor unde au loc activităţile electorale. (5) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulaţiei pe anumite sectoare, precum şi transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoţite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, în funcţie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale. (6) Beneficiază de însoţire cu echipaje de poliţie foştii presedinti ai României, în condiţiile legii.  +  Articolul 259Societăţile deţinătoare de autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri sunt obligate să le doteze cu aparate de control al timpilor de odihnă şi al vitezei de deplasare, omologate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 260 (1) În toate unităţile de învăţământ, curs primar şi gimnazial, se vor preda elevilor săptămânal şi respectiv lunar, pe parcursul anului şcolar, lecţii de circulaţie rutiera. (2) Poliţiştii din structura abilitata a Ministerului de Interne vor sprijini şi îndrumă cadrele didactice din unităţile de învăţământ în desfăşurarea acestei activităţi.  +  Articolul 261La data organizării, potrivit legii, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, atribuţiile prevăzute de prezentul regulament pentru Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne se exercită, după caz, de către acestea.  +  Articolul 262În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următorul înţeles:1. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzătoare a părţii carosabile, constând în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor şi existenta amenajărilor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluenta şi siguranţa circulaţiei;2. amenajare rutiera - orice construcţie amplasata pe partea carosabilă sau în zona acesteia, destinată reglementării circulaţiei rutiere;3. declivitate - inclinarea unui drum pe o porţiune uniforma faţă de axa orizontala;4. urgenta - situaţia de criza sau de pericol potenţial major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinţe negative, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau a integrităţii unor bunuri ori pentru limitarea distrugerii mediului înconjurător;5. coloana cu regim prioritar - o grupare de doua sau mai multe autovehicule, însoţite de unul sau mai multe autovehicule cu regim de circulaţie prioritar.