HOTĂRÂRE nr. 85 din 23 ianuarie 2003pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 31 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 117 alin. (2) și al art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Anexa la ordonanța de urgență menționată la art. 1 se modifica și se completează potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2003.(2) Pe aceeași dată Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 772/1966 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor și locuinței,Traian Panait,secretar de statMinistrul administrației publice,Octav CozmancaMinistrul educației și cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul sănătății și familiei,Daniela BartosMinistrul finanțelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucurești, 23 ianuarie 2003.Nr. 85.  +  Anexa 1REGULAMENT 23/01/2003  +  Anexa 2