ORDONANTA nr. 5 din 16 ianuarie 2003pentru modificarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICArticolul 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Consiliile judeţene pe a căror rază administrativ-teritorială se afla trasee turistice montane şi/sau părţii de schi organizează servicii publice SALVAMONT care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munti a persoanelor accidentate. (2) În localităţile pe teritoriul cărora exista trasee turistice montane şi/sau părţii de schi, consiliile locale pot organiza, în condiţiile legii, servicii publice locale SALVAMONT. (3) Agenţii economici sau autorităţile publice care au în administrare plaje sau stranduri, direct ori prin concesionare, au obligaţia sa înfiinţeze posturi de salvare şi posturi de prim ajutor medical. (4) Finanţarea activităţii desfăşurate de serviciile publice SALVAMONT se asigura din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale comunelor, oraşelor sau municipiilor, după caz. (5) Prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, se aproba normele privind prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munti, precum şi cele privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în stranduri."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 5.──────────────────