LEGE Nr. 46 din 4 iulie 1994pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 6 iulie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 5 din Legea nr. 32/1991, asa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 35/1993, se completează cu o noua litera, care are următorul conţinut: "g) câştigurile în natura menţionate la art. 2 lit. g) acordate în prezent salariaţilor de către regiile autonome care primesc subvenţii pentru produse şi activităţi de la bugetul de stat, precum şi cele acordate potrivit legii de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat." Această lege a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 15 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în şedinţa din 27 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------------------