ORDIN nr. 251 din 23 decembrie 2002privind modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 29 ianuarie 2003    În baza:- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;- art. 28 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;- art. 1 alin. (1) din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare,având în vedere:- nota de fundamentare a Direcţiei cercetare;- Hotărârea Plenului Consiliului Concurentei din 20 decembrie 2002,preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Plafonul prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 se majorează de la 1 miliard lei la 3 miliarde lei, începând cu data publicării prezentului ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurentei,Theodor Valentin PurcareaBucureşti, 23 decembrie 2002.Nr. 251--------------