HOTĂRÂRE nr. 1.597 din 18 decembrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 27 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 15 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 209/1996 pentru aprobarea Metodologiei privind instituirea şi evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 aprilie 1996.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berindesecretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.597.  +  AnexăNORMA 18/12/2002