ORDONANTA nr. 6 din 23 ianuarie 2003privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 24 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru eliminarea diferenţelor existente la plata facturilor la energia termica furnizată populaţiei în sistem contorizat şi necontorizat, distribuitorii de energie termica vor calcula şi vor stabili obligaţiile de plată la sistemul necontorizat, folosind media consumurilor înregistrate în sistemul contorizat pentru suprafeţe locative incalzite echivalente. (2) Pentru luna decembrie 2002 obligaţiile de plată ale consumatorilor casnici necontorizati se vor recalcula potrivit alin. (1), diminuându-se în mod corespunzător obligaţiile de plată pentru luna ianuarie 2003.  +  Articolul 2 (1) În perioada ianuarie-martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice beneficiază de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curenta, în cazul în care au achitat în termenul scadent contravaloarea integrală a acestora. (2) Reducerea prevăzută la alin. (1) se evidenţiază şi se operează în factura lunii următoare. (3) Asociaţiile de proprietari sau de locatari, după caz, vor lua în calcul facilitatea prevăzută la alin. (1) numai pentru familiile sau persoanele singure care au achitat integral şi la termen obligaţiile de plată a întreţinerii.  +  Articolul 3În cazul în care titularii de contract de furnizare a energiei termice îşi achită la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum şi sumele restante, fără penalităţi, până la data de 31 martie 2003, beneficiază de scutire de la plata penalitatilor facturate de furnizorul de energie termica.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica, până la data de 1 martie 2003, dintre restantierii la plata întreţinerii, pe baza unor anchete sociale, persoanele care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare sociale de urgenta, în condiţiile legii, în vederea stingerii datoriei către distribuitorii de energie termica. (2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu furnizorii de energie termica vor lua măsurile legale pentru recuperarea debitelor de la rau-platnici.  +  Articolul 5 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe se sancţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (2) Constatarea contravenţiilor se face de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 6.──────────────────