LEGE nr. 24 din 13 ianuarie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 24 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de rasa" S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, cu următoarea modificare:- La articolul 14, litera b) a articolului 5^1 va avea următorul cuprins:"b) stabilirea profilului secţiilor sale, pe termen scurt, mediu şi lung, mentinand rasele de importanţa ca depozite de gene;"Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 13 ianuarie 2003.Nr. 24.────────────────