ORDIN nr. 401 din 5 septembrie 2002pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea carnii proaspete
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 22 ianuarie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 158.329/2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea carnii proaspete, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, institutele centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alta dispoziţie contrară.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 5 septembrie 2002.Nr. 401.  +  AnexăNORMA 05/09/2002