LEGE nr. 37 din 13 ianuarie 2003privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 84 din 20 iunie 2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. La articolul 46^1 se introduc alineatele 2, 3 și 4 cu următorul cuprins:Nerespectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, care, potrivit art. 46, constituie contravenție, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătății sau integrității corporale a uneia ori mai multor persoane, se sancționează cu amendă contravențională de la 250.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.În cazul aplicării sancțiunii amenzii pentru săvârșirea faptei prevăzute la alin. 2 se va dispune și închiderea definitivă a unității.Contravenienții sunt obligați sa suporte, potrivit prevederilor legale în vigoare, și cheltuielile efectuate de terți, persoane fizice sau juridice, în vederea vindecarii persoanelor vătămate în calitatea lor de consumatori.2. La articolul I se introduce un punct nou, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 49 se introduc trei alineate noi, 2, 3 și 4, cu următorul cuprins:În cazul sancțiunilor cu închisoare contravențională, măsura se aplică de instanța competența la sesizarea organului din care face parte agentul constatator.Organele de poliție sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite prevăzute la alin. 1, aflate în exercițiul funcțiunii, sau să le însoțească, după caz.Organele de control prevăzute la alin. 1 pot preleva produse în vederea testarii acestora în laboratoare. Contravaloarea produselor prelevate și a cheltuielilor legate de testarea lor se suporta de către organul administrației publice dacă în urma testarii nu se constata neconformități față de cerințele de securitate și/sau de calitate prescrise ori declarate. În caz contrar, cheltuielile respective se suporta de către agentul economic.  +  Articolul 2Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, cu modificările și completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  OVIDIU CAMELIU PETRESCU
  București, 13 ianuarie 2003.Nr. 37.-------