DECRET nr. 92 din 8 martie 1982privind înfiinţarea şi îmbunătăţirea organizării unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Uşoare
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 26 din 9 martie 1982  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 aprilie 1982 se înfiinţează, în subordinea Ministerului Industriei Uşoare, următoarele centrale industriale: a) Centrala industriei bumbacului Arad, cu sediul în municipiul Arad, care se organizează pe structura Întreprinderii textile "U.T.A." Arad; b) Centrala industriei bumbacului Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, care se organizează pe structura Întreprinderii "Tesatura" Iaşi.Centralele prevăzute la lit. a) şi b) se înfiinţează prin desprinderea unor unităţi din cadrul Centralei industriei bumbacului Bucureşti, care se reorganizează în mod corespunzător. Centralele au ca obiect de activitate producerea de fire şi tesaturi de bumbac; c) Centrala industriei confecţiilor Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, care se organizează pe structura Întreprinderii de confecţii "Steaua roşie" Sibiu, avînd ca obiect de activitate producerea de confecţii; d) Centrala industriei confecţiilor Bacau, cu sediul în municipiul Bacau, care se organizează pe structura Întreprinderii de confecţii Bacau, avînd ca obiect de activitate producerea de confecţii şi tricotaje.Centralele prevăzute la lit. c) şi d) se înfiinţează prin desprinderea unor unităţi din cadrul Centralei industriei confecţiilor Bucureşti, care se reorganizează în mod corespunzător.  +  Articolul 2Centralele înfiinţate potrivit art. 1 se organizează şi funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, în conformitate cu normele legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi se încadrează în gradul special de organizare, grupa a V-a de ramuri.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Centralei industriei pielariei, cauciucului şi incaltamintei Bucureşti se completează cu Direcţia tehnica pentru cauciuc şi mase plastice, în subordinea directorului general al centralei.Direcţia este condusă de un director tehnic care are în subordine Serviciul tehnic, profilare, specializare şi Serviciul urmărirea producţiei, cooperare, asistenţa tehnica.  +  Articolul 4Centrala industriei articolelor casnice Bucureşti îşi schimba denumirea în Centrala mecanică şi de articole casnice Bucureşti şi îşi completează structura organizatorică cu Direcţia de componente tehnologice şi piese de schimb, în subordinea directorului general al centralei.Direcţia de componente tehnologice şi piese de schimb este condusă de un director tehnic, care are în subordine Serviciul tehnic, asimilarea fabricaţiei pentru piese de schimb şi accesorii şi Serviciul urmărirea producţiei de piese de schimb şi accesorii.Obiectul de activitate al Centralei mecanice şi de articole casnice se completează cu: "producţia de componente tehnologice şi piese de schimb".  +  Articolul 5Numărul posturilor de personal de administraţie din aparatul funcţional al centralelor înfiinţate şi reorganizate, potrivit prezentului decret, este cel prevăzut în anexa nr. 1*).  +  Articolul 6Pe data de 1 aprilie 1982, Întreprinderea "Ambalajul metalic" Timişoara, din subordinea Centralei industriei bumbacului, trece în subordinea Centralei mecanice şi de articole casnice.  +  Articolul 7Centralele înfiinţate potrivit art. 1 se doteaza cu cîte un autoturism pentru transport persoane în interesul serviciului, completindu-se în mod corespunzător, pentru Ministerul Industriei Uşoare, anexa nr. 1 la Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule.  +  Articolul 8Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice. Posturile pe care urmează să fie încadrat personalul redistribuit prin reorganizare se deblocheaza.  +  Articolul 9Unităţile subordonate centralelor înfiinţate sau reorganizate potrivit art. 1 sînt prevăzute în anexele nr. 2-7.  +  Articolul 10Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor de muncă şi retribuire a muncii aprobaţi Ministerului Industriei Uşoare, pentru anul 1982.  +  Articolul 11Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor supune, spre aprobare, în termen de 45 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor de plan economico-financiari din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi din volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1982, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.------------ Notă *) Anexa nr. 1 a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Anexa 2    MINISTERUL INDUSTRIEI UŞOARE                            LISTA      întreprinderilor subordonate Centralei industriei bumbacului Bucureşti
           
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediul
    LocalitateaJudetul
    1.Intreprinderea Filatura romaneasca de bumbac*)municipiul Bucuresti-
    2.Intreprinderea textila "Dacia"municipiul Bucuresti-
    3.Intreprinderea textila "Aurora"municipiul Bucuresti-
    4.Intreprinderea Industria bumbaculuimunicipiul Bucuresti-
    5.Intreprinderea textila "Suveica"municipiul Bucuresti-
    6.Intreprinderea "Bumbacaria romaneasca" Jilavamunicipiul Bucuresti-
    7.Intreprinderea textila "7 Noiembrie"municipiul Bucuresti-
    8.Intreprinderea "Textila" Pitestimunicipiul PitestiArges
    9.Intreprinderea "Textila" Buzaumunicipiul BuzauBuzau
    10.Intreprinderea textila "Oltul"municipiul Sfintu GheorgheCovasna
    11.Intreprinderea "Textila Bucegi"orasul PucioasaDimbovita
    12.Intreprinderea "Textila" Calafatorasul CalafatDolj
    13.Intreprinderea Filatura de bumbac Sloboziamunicipiul SloboziaIalomita
    14.Intreprinderea Filatura de bumbac Oltenitaorasul OltenitaCalarasi
    15.Intreprinderea "Textila Dunareana"municipiul GiurgiuGiurgiu
    16.Intreprinderea de vata Bufteaorasul BufteaSectorul agricol Ilfov
    17.Intreprinderea textila Cazaneleorasul OrsovaMehedinti
    18.Intreprinderea "Textila" Slatinamunicipiul SlatinaOlt
    19.Intreprinderea "Textila" Teleormanorasul Rosiori de VedeTeleorman
    20.Intreprinderea Filatura de bumbac Focsanimunicipiul FocsaniVrancea
    21.Fabrica Filatura de bumbac Draganesti-Olt*)orasul Draganesti-OltOlt
    22.Fabrica Filatura de bumbac Urlati*orasul UrlatiPrahova
    23.Fabrica Filatura de bumbac Alexandria*)municipiul AlexandriaTeleorman
  ------------    *) Unităţi fără personalitate juridică
   +  Anexa 3    MINISTERUL INDUSTRIEI UŞOARE                         LISTA     întreprinderilor subordonate Centralei industriei bumbacului Arad
           
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediul
    LocalitateaJudetul
    1.Intreprinderea textila "U.T.A."municipiul AradArad
    2.Intreprinderea Filatura de bumbac Abrudorasul AbrudAlba
    3.Intreprinderea textila Crisanamunicipiul OradeaBihor
    4.Intreprinderea "Textila" Nasaudorasul NasaudBistrita-Nasaud
    5.Intreprinderea Tesatoria Codleaorasul CodleaBrasov
    6.Intreprinderea de ata si filatura Odorheimunicipiul Odorheiu SecuiescHarghita
    7.Intreprinderea textila Maramuresmunicipiul Baia MareMaramures
    8.Intreprinderea Tesatoria de bumbac Sighisoaramunicipiul SighisoaraMures
    9.Intreprinderea Filatura de bumbac Zalaumunicipiul ZalauSalaj
    10.Intreprinderea textila "Ardeleana"municipiul Satu MareSatu Mare
    11.Intreprinderea Filatura de bumbac Careiorasul CareiSatu Mare
    12.Intreprinderea textila Tirnavamunicipiul MediasSibiu
    13.Intreprinderea textila "Firul rosu"comuna TalmaciuSibiu
    14.Intreprinderea textila "11 Iunie"orasul CisnadieSibiu
    15.Intreprinderea "Textila" Timisoaramunicipiul TimisoaraTimis
    16.Intreprinderea textila "Bumbacul"municipiul TimisoaraTimis
    17.Intreprinderea "Textila" Lugojmunicipiul LugojTimis
    18.Fabrica Tesatoria de bumbac Salonta*)orasul SalontaBihor
    19.Fabrica Tesatoria de bumbac Tirgu Mures*)municipiul Tirgu MuresMures
  ---------    *) Unităţi fără personalitate juridică
   +  Anexa 4    MINISTERUL INDUSTRIEI UŞOARE                           LISTA      întreprinderilor subordonate Centralei industriei bumbacului Iaşi
           
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediul
    LocalitateaJudetul
    1.Intreprinderea "Tesatura" Iasi*)municipiul IasiIasi
    2.Intreprinderea textila "Moldova"municipiul BotosaniBotosani
    3.Intreprinderea "Textila" Galatimunicipiul GalatiGalati
    4.Intreprinderea Filatura de bumbac Cimpulung Moldovenescorasul Cimpulung MoldovenescSuceava
    5.Intreprinderea Filatura de bumbac Gura Humoruluiorasul Gura HumoruluiSuceava
    6.Intreprinderea Filatura de bumbac Flaminzicomuna FlaminziBotosani
    7.Intreprinderea Filatura de bumbac Isacceaorasul IsacceaTulcea
    8.Intreprinderea "Textila" Vasluimunicipiul VasluiVaslui
    9.Intreprinderea de vigonie Birladmunicipiul BirladVaslui
    10.Intreprinderea Filatura de bumbac Murgenicomuna MurgeniVaslui
    11.Fabrica Filatura de bumbac Husiorasul HusiVaslui
    12.Fabrica Filatura de bumbac Negresti*)orasul NegrestiVaslui
  ---------    *) Unităţi fără personalitate juridică.
   +  Anexa 5    MINISTERUL INDUSTRIEI UŞOARE                       LISTA    întreprinderilor subordonate Centralei industriei confecţiilor Bucureşti
           
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediul
    LocalitateaJudetul
    1.Intreprinderea de confectii si tricotaje Bucuresti*)municipiul Bucuresti-
    2.Intreprinderea de confectii Brailamunicipiul BrailaBraila
    3.Intreprinderea de confectii Peninsulasatul LuminaConstanta
    4.Intreprinderea de confectii Rimnicu Saratorasul Rimnicu SaratBuzau
    5.Intreprinderea de confectii Calarasimunicipiul CalarasiCalarasi
    6.Intreprinderea de confectii Curtea de Argesorasul Curtea de ArgesArges
    7.Intreprinderea de confectii Craiovamunicipiul CraiovaDolj
    8.Intreprinderea de confectii Tirgu Jiumunicipiul Tirgu JiuGorj
    9.Intreprinderea de confectii "Portile de Fier"municipiul Drobeta-Turnu SeverinMehedinti
    10.Intreprinderea de confectii Tulceamunicipiul TulceaTulcea
    11.Intreprinderea de confectii Focsanimunicipiul FocsaniVrancea
    12.Fabrica de confectii Scornicesti*)comuna ScornicestiOlt
    13.Fabrica de confectii Moreni*)orasul MoreniDimbovita
  ----------    *) Unităţi fără personalitate juridică
   +  Anexa 6    MINISTERUL INDUSTRIEI UŞOARE                         LISTA     întreprinderilor subordonate Centralei industriei confecţiilor Bacau
           
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediul
    LocalitateaJudetul
    1.Intreprinderea de confectii Bacau*)municipiul BacauBacau
    2.Intreprinderea de confectii si stofa tricotata Iasimunicipiul IasiIasi
    3.Intreprinderea de confectii Vasluimunicipiul VasluiVaslui
    4.Intreprinderea de confectii Birladmunicipiul BirladVaslui
    5.Intreprinderea de confectii Botosanimunicipiul BotosaniBotosani
    6.Intreprinderea de confectii Dorohoiorasul DorohoiBotosani
    7.Intreprinderea de confectii Suceavamunicipiul SuceavaSuceava
    8.Intreprinderea de confectii Tirgu Secuiescorasul Tirgu SecuiescCovasna
    9.Intreprinderea de confectii Odorheimunicipiul Odorheiu SecuiescHarghita
    10.Intreprinderea de confectii Miercurea-Ciucmunicipiul Miercurea-CiucHarghita
  -----------    *) Unităţi fără personalitate juridică.
   +  Anexa 7    MINISTERUL INDUSTRIEI UŞOARE                          LISTA     întreprinderilor subordonate Centralei industriei confecţiilor Sibiu
           
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediul  
    LocalitateaJudetul
    1.Intreprinderea de confectii "Steaua rosie"*)municipiul SibiuSibiu
    2.Intreprinderea de confectii Begamunicipiul TimisoaraTimis
    3.Intreprinderea de confectii Baia de Ariescomuna Baia de AriesAlba
    4.Intreprinderea de confectii Resitamunicipiul ResitaCaras-Severin
    5.Intreprinderea de confectii Aradmunicipiul AradArad
    6.Intreprinderea de confectii Oradeamunicipiul OradeaBihor
    7.Intreprinderea de confectii Harghitaorasul MarghitaBihor
    8.Intreprinderea de confectii Baia Maremunicipiul Baia MareMaramures
    9.Intreprinderea de confectii Mondialamunicipiul Satu MareSatu Mare
    10.Intreprinderea de confectii Jibouorasul JibouSalaj
    11.Intreprinderea de confectii Flacaramunicipiul Cluj-NapocaCluj
    12.Intreprinderea de confectii Muresulmunicipiul Tirgu MuresMures
    13.Intreprinderea de confectii Tirnavamunicipiul SighisoaraMures
    14.Intreprinderea de confectii Vulcanorasul VulcanHunedoara
  ----------    *) Unitate fără personalitate juridică--------------